Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1791

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 209 11 4 8/9 13 6 0 208 9 6 1/4 16 8 10 418 0 11 5/36 29 14 10 224 15 1 5/9 29 14 10 193 5 9 7/12
2 Kammerjunker von Krogh 87 14 8 38 10 15 126 5 7 59 1 3 67 4 4
3 Kammerherre Peter F. Suhm 197 7 10 204 11 9 401 19 3 204 12 2 197 7 1
4 Generalauditør Collin 43 17 4 49 8 2 93 5 6 49 8 4 43 17 2
5 Justisråd Friedlieb & Co 411 4 3 1/2 48 4 3 1/2 405 3 5 1/4 37 11 1 1/2 816 7 9 1/4 85 15 5 459 6 14 1/2 37 11 1 1/2 357 0 10 3/4 48 4 3 1/2
6 Kanseliråd Must 10 19 5 9 17 5 1/2 20 16 10 1/2 12 17 6 7 19 4 1/2
7 Viseborgermester Knudtzon & Braack 246 14 8 1/2 38 11 6 106 13 8 1/4 17 7 3 1/2 353 8 3/4 55 18 9 1/2 237 10 10 1/4 47 7 3 1/2 115 17 6 1/2 8 11 6
8 Kanseliråd Cramer 38 7 9 1/2 22 13 5 3/4 61 0 15 1/4 45 13 7 1/2 15 7 7 3/4
9 Thomas Angells stiftelser 197 7 10 161 11 9 358 19 3 236 13 5 122 5 14
10 Kaptein Anthon Müller 21 18 10 3 19 1 25 17 11 5 7 9 20 10 2
11 Madame Beyer 169 19 5 1/2 64 5 10 136 4 3/4 66 5 2 1/2 306 3 6 1/4 130 10 12 1/2 203 4 8 1/2 102 5 2 1/2 102 18 13 3/4 28 5 10
12 Lorentz Wulf 16 8 15 1/2 6 8 9 18 14 4 3/4 7 18 13 35 3 4 1/4 14 7 6 18 14 5 1/2 7 18 13 1/2 16 8 14 3/4 6 8 8 1/2
13 Henrik Meincke 213 16 9 1/2 54 12 12 1/2 238 16 13 1/16 18 16 15 1/2 452 13 6 9/16 73 9 12 355 9 4 113/120 18 16 15 1/2 97 4 1 143/240 54 12 12 1/2
14 Jomfru Borchgrevinck 43 17 4 49 18 2 93 15 6 49 18 4 43 17 2
15 Regimentskvartermester J. Finne 54 16 9 62 7 10 1/2 117 4 3 1/2 71 9 15 45 14 4 1/2
16 Ole Due 43 17 4 6 8 9 29 18 2 7 18 13 73 15 6 14 7 6 35 18 4 10 18 13 37 17 2 3 8 9
17 Herman Höe 32 13 9 1/2 16 17 1/2 32 13 9 1/2 16 17 1/2 32 13 9 1/2 16 17 1/2
18 Andreas Caspar Hammer 10 19 5 11 11 3 1/2 22 10 8 1/2 12 19 14 5/8 9 10 9 7/8
19 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 83 11 5 89 16 12 173 8 1 140 10 2 32 17 15
20 Auksjonsdirektør Busch 61 1 5 1/2 27 14 1 88 15 6 1/2 57 4 1 31 11 5 1/2
21 Madame Wensell 9 12 13 1/2 11 18 3 1/2 21 11 1 21 13 7 1/2
22 Claus Smith 10 19 5 8 13 8 1/2 19 12 13 1/2 14 12 3 1/2 5 0 10
23 Cornelius Busch 21 15 4 21 15 4 21 15 4
24 Christian Jelstrup 65 15 14 12 17 2 4 15 8 1/2 70 11 6 1/2 12 17 2 7 6 1/2 63 5 6 12 17 2
25 Justisråd Friedlieb & Co 5 8 1 1 18 1 37/40 5 6 2 37/40 1 18 1 3 8 1 37/40
26 Kanseliråd Must 6 16 2 6 10 11 1/4 13 6 13 1/4 8 6 6 1/2 5 0 6 3/4
27 Viseborgermester Knudtzon & Braack 23 16 7 23 16 7 22 19 4 3/16 0 17 2 13/16
28 Thomas Angells stiftelser 3 8 1 9 7 6 12 15 7 12 15 7
29 Kaptein Anthon Müller 3 8 1 3 8 1 6 16 2 9 15 15
30 Madame Beyer 13 12 4 39 7 15 41/120 53 0 3 41/120 7 0 0 46 0 3 41/120
31 Lorentz Wulf 2 5 2 19/60 2 5 2 19/60 1 7 6 3/4 0 17 11 17/30
32 Henrik Meincke 105 9 15 11 8 1 97/120 116 18 97/120 101 8 1 97/120 15 9 15
33 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 17 0 5 13 5 8 1/120 30 5 13 1/120 24 10 0 5 15 13 1/120
34 Madame Wensell 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40
35 Christian Jelstrup 6 16 2 6 16 2 3 0 0 3 16 2
36 Christian And. Lorch 6 16 2 5 5 7 12 1 9 3 16 2 8 5 7
37 Herman Höe 4 16 2 4 16 2 4 16 2
38 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
Transkribert sum* 1886 1 12 190 11 8 385 13 12 1596 1 12 5/16 116 3 12 19/24 323 19 6 3482 3 8 5/16 306 15 4 19/24 709 13 2 2112 17 3 19/60 188 17 7 59/240 482 18 1/2 1369 6 4 239/240 226 17 8 120 17 10 131/240
Nåtidens sum** 2095 13 8/9 192 11 8 398 19 12 1804 11 2 1/16 116 3 12 19/24 340 8 0 3900 4 3 65/144 306 15 4 19/24 739 7 12 2337 12 4 157/180 188 17 7 59/240 512 12 10 1/2 1562 11 14 133/240 226 17 8 120 17 10 131/240

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.