Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Madame sal. apoteker Straches

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 270 Tilsammen, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 5 17 4 3/16 1 16 1/3 7 13 4 25/48 5 16 5/6 1 17 3 11/16
2 Trondheim 1752 2 5 3 1 3/8 1 17 3 11/16 7 0 5 1/16 4 6 7 15/16 2 13 13 1/8
3 Trondheim 1753 3 6 0 1 5/8 2 13 13 1/8 8 13 14 3/4 5 18 7 11/16 2 15 6 1/16

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.