Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1751

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 224 2 2/3 220 13 2 2/9 444 15 2 8/9 260 13 2 2/9 184 2 2/3
2 Generalmajor Johan Mangelsen 252 2 4 3/4 30 8 12 1/2 210 8 6 1/8 35 4 14 1/14 462 10 10 7/8 65 13 10 4/7 234 2 5 1/2 66 17 0 228 8 5 3/8 1 3 5 3/7
3 Fru Angells og Thomas Angell 433 17 7 1/8 187 19 2 53/120 715 16 9 17/30 430 10 14 2/3 185 5 10 9/10
4 Etatsråd Stie Schøller 82 1 10 7/8 22 16 9 3/8 37 13 8 9/16 26 7 11 81/112 119 15 3 7/16 49 4 5 11/112 82 8 11 46 15 14 37 6 8 7/16 2 8 7 11/112
5 Kanseliråd Henrik Angell 58 12 10 1/16 3 10 3 4/7 53 14 5/48 4 13 2 25/48 112 6 10 1/6 8 3 6 13/48 78 15 7 37/48 2 0 0 33 11 2 19/48 6 3 6 13/48
6 Kammerråd Westermann 0 9 14 1/8 0 0 2 0 9 14 1/8 0 0 2 0 9 14 1/8 [Regnefeil: utgående eller beholding (…)
7 Kommerseråd Hammond 70 7 2 1/4 56 15 5 1/8 13 11 4 143/168 4 0 5 3/4 83 18 7 17/168 60 15 10 7/8 52 3 8 31/168 48 0 5 3/4 31 14 14 11/12 12 15 5 1/8
8 Fru Assessor Worms 11 14 8 3/8 2 16 8 19/24 14 11 1 1/6 9 2 10 19/24 5 8 6 3/8
9 Rådmann Hans Horneman 287 8 10 244 11 3 957/1120 89 11 7 9/40 20 2 9 1477/1680 371 0 1 9/40 264 13 13 1599/2240 289 11 7 1/2 180 2 6 81 8 9 29/40 84 11 7 1599/2240
10 Rådmann Hammer 64 9 14 1/4 7 12 3 1/8 13 12 13 10 14 1 13/16 78 2 11 1/4 18 6 4 15/16 54 16 5 1/2 17 15 2 23 6 5 3/4 0 11 2 15/16
11 Madame Sidselle Bonsachs 23 9 3/4 23 1 9 25/48 46 10 10 13/48 24 9 9 1/3 22 1 15/16
12 Fru Sophia Hammonds arvinger 35 3 9 1/4 18 16 4 1/4 53 19 13 1/2 35 15 14 18 3 15 1/2
13 Madame Maria sal. Carsten C. Volgvartz 41 0 13 7/16 40 7 12 13/16 87 8 10 1/4 50 9 7 1/2 30 19 2 3/4
14 Thomas Møllman 117 5 4 1/8 15 8 15 103/120 47 12 1 13/48 11 7 7 199/280 164 17 5 19/48 26 16 7 471/1050 120 3 5 1/3 9 0 0 44 14 1/16 17 16 7 471/1050
15 Henrik Krenckel 41 0 13 7/16 0 9 1/7 41 0 13 7/16 0 9 1/7 38 3 10 1/2 0 9 0 2 17 2 15/16 0 0 1/7
16 Carsten Schiødt 199 6 14 3/4 11 15 3 1/10 104 3 2 7/16 26 10 4 1/2 303 10 1 3/16 38 5 7 3/5 206 0 1/2 26 10 4 1/2 97 10 11/16 11 15 3 1/10
17 Kammerråd Meincke 82 1 10 7/8 91 7 1 4/5 39 4 13 1/4 57 4 6 11/16 121 6 8 1/8 148 11 8 23/80 107 16 7 106 5 6 13 10 1 1/8 42 6 2 23/80
18 Andreas Cramer 29 6 5 1/16 17 2 7 1/32 7 14 1 31/48 10 3 5 95/112 37 0 6 17/24 27 5 12 197/224 20 0 11 5/6 25 0 0 16 19 10 7/8 2 5 12 197/224
19 Otto Arentz 11 14 8 7/8 5 13 4 2/3 17 7 13 1/24 7 4 2 1/3 10 3 10 17/24
20 Madame sal. apoteker Straches 5 17 4 3/16 1 16 1/3 7 13 4 25/48 5 16 5/6 1 17 3 11/16
21 Rasmus Finne 76 4 6 1/2 62 13 14 5/6 138 18 5 1/3 94 11 15 2/3 44 6 5 2/3
22 Bergskriver Peder Hiort 29 6 5 1/16 28 15 5 5/24 58 1 10 13/48 28 17 3 5/6 29 4 6 7/16
23 Theodorius Møllman 35 3 9 1/4 34 12 9/16 69 159 9 13/16 38 6 9 31 9 13/16
24 Johan Møllman 35 3 9 1/4 34 12 12 69 16 7 1/4 34 12 12 35 4 11 1/4
25 Amtmand Hagerup 18 12 11 4/7 18 12 11 4/7 18 12 11 4/7
26 Fru Roggert og Politmester Roggert 9 15 15 11/20 9 15 15 11/20 7 11 4 2 4 11 11/20
27 Bernt Mølman 7 12 3 1/8 8 15 13 43/56 16 8 25/48 8 15 13 7 12 3 25/28
28 Henrik Meincke 28 1 14 41/56 13 4 11 59/112 41 6 10 29/112 36 4 7 5 2 3 29/112
29 Auche Bennickman 15 4 6 1/4 17 11 10 1/2 32 16 3/4 18 14 6 1/2 14 1 10 1/4
30 Kanseliråd Sommer og bror 21 1 12 4/7 24 16 12 4/7 52 18 9 1/7 37 6 1 15 12 8 1/7
31 Direktør Hans Møller 30 8 12 1/2 5 19 2 36 7 14 1/2 19 3 11 17 4 3 1/2
32 Prost Peter Rosenvinge 9 15 15 11/12 9 15 15 11/12 7 11 4 2 4 11 11/12
33 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 7 16 12 11/15 0 0 1 3/10 7 16 14 1/30 5 6 2 2 10 12 1/30
34 Bergskriver Zeuften 3 18 6 11/30 3 18 6 11/30 2 5 6 1 13 11/30
35 Madame Karen Schieldrup 3 18 6 11/30 3 18 6 11/30 2 5 6 1 13 11/30
36 Auksjonsdirektør Busch 11 15 3 1/10 11 15 3 1/10 9 2 13 2 12 6 1/10
37 Madame sal. Magistrat Angell 1 15 1 22/28 2 6 9 25/56 4 1 10 49/56 4 0 0 0 1 10 49/56
38 Henrik Dreyer 3 18 6 11/30 0 0 13/20 3 18 7 1/60 3 18 7 1/60
39 Madame Elisabeth Volqvartz 3 18 6 11/30 0 0 13/20 3 18 7 1/60 3 18 7 1/60
40 Jørgen Gudde 3 18 6 11/30 3 18 6 11/30 3 18 6 11/30
41 Lorentz Wulf 3 18 6 11/30 3 18 6 11/30 2 5 6 1 13 11/30
Transkribert sum* 2016 18 6 675 6 10 1033 0 4 1/56 298 5 3 89/280 3069 18 10 1/56 973 11 13 89/280 2044 9 2 79/112 708 0 1 9/28 1025 9 7 5/16 266 15 1 119/282 1 3 5 3/7
Nåtidens sum** 2247 7 1/6 668 6 9 169/210 1279 13 6 121/504 298 5 2 353/560 3627 17 14 457/504 973 11 11 18287/33600 2305 2 4 935/1008 708 1 9/28 1209 12 9 47/48 266 14 14 787/33600 1 3 5 3/7

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.