Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Prost Peter Rosenvinge

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 9 15 15 11/12 9 15 15 11/12 7 11 4 2 4 11 11/12
2 Trondheim 1752 2 3 3 10 5/12 2 4 11 11/12 5 8 6 1/3 2 4 11 11/12 3 3 10 5/12
3 Trondheim 1753 3 7 15 10 70/120 3 3 10 5/12 10 19 5 8 3 10 5/12 2 15 10 7/12
4 Trondheim 1754 4 4 3 13 1/12 2 15 10 7/12 6 19 7 8/13 4 5 14 70/120 2 13 9 1/12
5 Trondheim 1755 5 6 6 10 90/120 2 13 9 1/12 9 0 3 1/4 9 0 3 1/4
6 Trondheim 1756 6 5 17 3 1/2 9 0 3 1/4 14 17 6 3/4 6 6 10 90/120 8 10 12
7 Trondheim 1757 7 6 7 4 5/6 8 10 12 14 18 5/6 2 1 9 1/2 12 16 7 2/3 [Regnefeil: utskipet og overdratt kob(…)
8 Trondheim 1758 8 6 9 3 1/12 12 16 7 1/3 19 5 10 5/12 3 0 2 16 5 8 5/12
9 Trondheim 1759 9 6 16 2 6 5 8 5/12 23 1 10 5/12 16 12 3 1/3 6 9 7
10 Trondheim 1760 10 6 12 15 7/12 6 9 7 13 2 6 7/8 13 2 6 7/8 6 12 15 7/12
11 Trondheim 1761 11 6 2 14 1/4 6 2 14 1/4 6 2 14 1/4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.