Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1757

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 211 9 1 8/9 210 12 12 13/16 422 2 13 101/144 210 12 12 211 9 1 101/144
2 Generalmajor Johan Mangelsen 237 17 12 1/8 19 0 0 226 12 11 24 4 8 404 10 7 1/8 43 4 8 236 0 0 23 0 0 228 5 15 7/8 20 4 8
3 Etatsråd Peter F. Suhm og Thomas Angell 420 9 1 15 2 8 237 1 13 31/172 9 2 9/14 657 10 14 13/172 24 4 8 9/14 393 2 8 18 3 8 9/14 264 0 9 157/172 6 1 0
4 Konferenseråd Schøller 88 10 5 1/4 14 5 0 55 15 5 2749/3440 17 7 2 144 5 11 169/344 31 12 2 84 0 9 17 7 6 49 1 13 129/3440 14 4 12
5 Kanseliråd Angell 71 18 6 7/8 7 11 4 54 1 7 71/688 5 16 14 1/7 125 19 13 663/688 13 8 2 1/7 63 19 4 5 0 0 61 7 12 6860/7181 8 8 2 1/7
6 Madame Sidselle Bonsachs 22 2 9 1/4 12 4 5 151/172 34 6 15 11/86 14 2 7 19 5 4
7 Madame Karen Schieldrup 33 3 14 20 0 8 195/344 53 4 6 195/344 26 10 15 7/8 25 5 6 43/172
8 Rådmann Hans Horneman 160 8 11 13/24 240 2 4 1/5 112 3 4 681/1730 133 9 9 23/108 272 12 0 373 11 13 227/540 197 0 0 257 10 6 3/5 75 7 3 76/80 116 1 6 439/540
9 Madame sal. Rådmann Hammer 49 15 12 2/3 4 15 0 9 9 10 594/688 7 14 1/6 59 5 7 542/1032 12 9 1/6 58 0 0 10 11 7 1 4 8 637/1032 1 17 9 1/6
10 Thomas Møllman 99 11 9 3/4 9 16 13 1/15 87 4 15 41/80 5 19 10 3/5 186 16 9 21/80 15 16 8 1/15 107 13 15 69 9 12 150/3340 15 10 8 1/5
11 Carsten Schiødt 160 8 11 13/24 7 12 12 1/5 124 2 323/2064 7 0 10 3/4 284 10 11 1439/2064 14 13 6 19/20 125 5 0 7 0 10 3/4 140 15 15 987/2064 7 12 12 1/5
12 Kammerråd Meincke 199 3 3 5/6 235 13 2/5 86 13 14 153/172 140 9 11 1531/1680 285 17 2 379/516 376 2 12 529/1680 191 12 11 292 9 2 94 0 12 1/12 83 13 10 517/1680
13 Henrik Krenckel 33 3 14 1/20 8 8 8 574/608 41 12 7 33 11 4 8 0 9 5/80
14 Otto Beyer 132 15 8 6 2 2 11/15 38 11 1 541/688 171 6 9 541/688 6 2 2 11/15 41 0 14 11/16 130 4 15 1/2 6 2 2 11/15
15 Andreas Cramer 44 5 2 3/5 10 13 12 21 9 12 64/86 14 18 7 85/224 65 14 15 2/15 25 12 3 85/224 27 0 0 17 0 0 34 4 6 31/215 8 12 3 85/224
16 Rasmus Finne 49 15 13 1/8 48 7 11 317/344 98 3 9 2/43 42 0 0 49 14 15 1/4
17 Bergskriver Peder Hiort 16 11 14 23/24 10 9 8/95172 21 1 7 527/1032 10 10 12 16 10 6 617/1032
18 Andreas Fveol 5 10 10 3/8 1 14 8 42/43 7 5 3 141/243 0 1 14 5 8 10 247/344
19 Henrik Luick 11 1 4 3/4 5 11 11 323/344 16 13 327/344 8 3 1/2 8 9 12 391/344
20 Theodorius Møllman 33 3 14 32 19 12 81/344 66 3 10 81/344 35 10 14 1/2 30 6 2 141/344
21 Johan Møllman 33 3 14 3 0 12 45/172 66 4 10 45/172 35 16 14 1/2 30 7 2 143/172
22 Kanseliråd Sommer 60 10 0 42 2 14 2/7 102 12 14 2/7 54 7 0 48 5 14 2/7
23 Bernt Mølman 4 15 0 5 15 12 10 10 12 5 15 12 4 15 0
24 Kanseliråd Must 35 1 14 12 13 15 1/2 47 15 13 1/2 42 18 15 1/2 4 16 14
25 Direktør Hans Møller 19 0 0 23 3 0 42 3 0 14 0 0 28 3 0
26 Prost Peter Rosenvinge 6 7 4 5/6 8 10 12 14 18 5/6 2 1 9 1/2 12 16 7 2/3 [Regnefeil: utskipet og overdratt kob(…)
27 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 6 7 4 5/6 1 19 13 141/240 8 7 2 101/240 8 9 14 0 2 11 139/240
28 Jochum Angells dødsbo 6 18 7/28 6 18 7/28 6 18 7/28
29 Madame Elisabeth Volqvartz 2 10 14 11/15 0 0 1 1/5 2 10 15 14/15 3 6 14 0 15 14 1/15
30 Auksjonsdirektør Busch 14 0 1 1/30 6 14 3 8/10 20 14 4 5/6 19 5 1 1/10 1 9 3 11/15
31 Jørgen Gudde 2 10 14 11/15 0 16 10 11/60 3 7 8 3 2 0 0 5 8
32 Lorentz Wulf 2 10 14 11/15 0 16 14 3/5 3 7 13 1/3 2 16 14 1/5 0 10 15 2/15
33 Ernst Wensell 3 16 6 1/10 3 10 5 3/16 7 6 11 23/80 7 6 11 23/80
34 Bergskriver Zeuftens dødsbo 0 16 10 0 16 10 0 16 10
35 Henrik Dreyer 1 14 5 41/60 1 14 5 41/60 1 14 5 41/60
36 Svend Madsen Hagen 1 8 11 4/5 1 8 11 4/5 1 8 11 4/5
37 Madame Bennickman 0 5 8 0 5 8 0 5 8
Transkribert sum* 1903 2 1 728 5 4 1226 3 13 483 9 11 3/4 3129 5 15 1211 15 11 13/20 1731 9 1/16 805 3 3 1341 12 11 15/16 406 11 12 3/4 0 18 9 7/12
Nåtidens sum** 2114 11 3 209/360 728 5 3 3/5 1406 15 14 17296293017/17935607536 483 10 4 26717/30240 3485 8 10 43235/55728 1211 15 7 29569/30240 1941 15 12 1/16 805 3 3 41/140 1553 1 5 718871/1292580 407 4 14 4735/6048 18 9 31/48

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.