Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Henrik Krenckel

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 41 0 13 7/16 0 9 1/7 41 0 13 7/16 0 9 1/7 38 3 10 1/2 0 9 0 2 17 2 15/16 0 0 1/7
2 Trondheim 1752 2 36 1 9 1/4 2 17 2 15/16 38 12 3/16 0 0 1/7 31 18 9 11/16 6 0 2 1/2 0 0 1/7 [post 3b overensstemmer ikke med de t(…)
3 Trondheim 1753 3 42 0 11 6 0 2 1/2 0 0 1/2 40 0 13 1/2 39 17 0 8 3 6 7/8 0 0 1/7 [feil: post 3b summerer ikke 1b og 2b]
4 Trondheim 1754 4 36 11 15 8 3 6 7/8 44 15 5 7/8 31 1 11/16 13 14 5 3/16
5 Trondheim 1755 5 29 14 1 7/8 13 14 5 3/16 43 8 7 1/16 26 15 5 3/4 16 13 1 5/16
6 Trondheim 1756 6 33 1 4 281/344 16 13 1 5/16 49 14 6 99/688 41 5 13 7/8 8 8 8 679/680
7 Trondheim 1757 7 33 3 14 1/20 8 8 8 574/608 41 12 7 33 11 4 8 0 9 5/80
8 Trondheim 1758 8 22 14 1 1/2 8 0 9 5/86 30 14 10 24/42 34 15 1 [Ikke samsvar mellom mengdene]
9 Trondheim 1759 9 19 19 1 1/2 19 19 1 1/2 19 19 1 1/2
10 Trondheim 1760 10 20 8 8 3/4 20 8 8 3/4 8 7 8 12 0 13
11 Trondheim 1761 11 19 13 6 3/4 12 0 13 31 14 3 3/4 27 10 0 4 4 0
12 Trondheim 1762 12 21 18 10 4 4 0 26 2 10 19 0 0 7 2 6 1/4
13 Trondheim 1763 13 7 2 6 1/4 7 2 6 1/4 8 0 0 [sum og utført stemmer ikke overens]

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.