Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1763

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 201 10 6 5/18 209 15 12 8/9 411 6 3 1/6 209 15 12 8/9 201 10 6 5/18
2 Kammerherre Schøller 94 17 14 5/8 16 1 12 98 12 13 3/4 39 5 13 193 10 12 3/8 55 7 9 98 13 8 1/2 18 19 5 94 16 15 3/8 36 8 4
3 Etatsråd Peter F. Suhm 189 16 3 7 7 7 1/2 197 5 5 1/2 17 16 7 387 1 8 1/2 25 3 14 1/2 147 1 0 24 12 1 136 15 10 0 11 13 1/2
4 Kanseliråd Angell 116 0 3/8 7 7 7 1/2 74 8 7 1/4 5 6 11 1/8 190 8 7 5/8 12 14 2 5/8 100 13 14 6 10 0 89 14 5 1/8 6 4 2 5/8
5 Kanseliråd Must 10 10 14 3/8 37 17 7 1/4 10 19 3 28 4 11 1/4 21 10 1 3/5 66 2 2 1/2 10 0 6 1/2 47 4 11 3/4 10 10 13 7/8 18 17 6 3/4
6 Kanseliråd Henrik Lysholm 52 14 7 1/8 8 16 9 4/24 43 16 12 2 12 10 23/30 96 11 3 1/6 11 9 3 14/15 43 17 2 2 12 10 23/30 52 13 15 1/8 8 16 9 14/15
7 Kammerråd Meincke 337 7 14 340 17 6 3/4 121 15 11 7/8 232 5 9 1/2 459 3 9 7/8 573 3 1/4 252 15 0 480 17 7 206 7 15 1/8 92 5 9 1/4
8 Rådmann Hans Horneman 163 8 15 13/16 203 10 11 102 9 10 1/2 57 11 12 13/16 265 18 10 5/16 261 2 7 13/16 239 6 10 1/2 146 4 15 1/2 26 10 5/16 114 17 8 5/16
9 Thomas Angell 189 16 3 7 7 7 1/2 219 3 13 3/4 18 3 0 409 0 3/4 25 10 7 1/2 233 2 2 1/2 7 7 7 1/2 156 11 5 18 3 0
10 Carsten Schiødt 131 16 2 11/16 10 7 15 1/2 99 9 3 3/4 2 18 1 3/10 232 5 6 7/16 13 6 4/5 141 19 2 2 18 1 3/10 79 16 10 3/10 10 7 15 1/2
11 Otto Beyer 147 12 7 1/4 37 11 1 1/2 142 9 9 8 0 11 2/5 290 2 1/4 45 11 13 140 1 14 39 4 8 1/2 147 12 1 1/4 6 7 4 2/5
12 Andreas Cramer 52 14 7 1/8 12 1 5 25 7 9 1/4 19 15 5 1/8 78 2 3/8 31 16 10 1/8 46 10 0 13 0 0 31 11 14 1/8 18 16 10 1/8
13 Rasmus Finne 47 9 15/16 49 6 6 3/4 96 5 7 11/16 33 0 0 44 8 14 11/16
14 Andreas Friedlieb 231 19 12 1/4 11 10 3 4/24 229 11 2 12 2 4 7/15 461 10 14 1/4 23 12 7 19/30 5 9 10 1/4 9 9 10 1/2 231 19 1/8 14 2 13 2/5
15 Bergskriver Peder Hiort 15 16 6 9/16 14 17 11 3/4 30 14 2 5/16 15 0 0 15 14 1 13/16
16 Theodorius Møllman 31 12 11 3/8 32 16 15 3/4 64 9 11 1/8 32 17 0 31 12 9 5/8
17 Thomas Møllmans dødsbo 98 12 13 3/4 98 12 13 3/4 90 10 0 [Utgående stemmer ikke med sum]
18 Bernt Mølmans dødsbo 24 6 15 1/4 24 6 15 1/4 24 3 0 [Utført og beholdning stemmer ikke me(…)
19 Henrik Krenckel 7 2 6 1/4 7 2 6 1/4 8 0 0 [sum og utført stemmer ikke overens]
20 Fru sal. Konferenseråd Sommer 51 12 4 1/2 54 10 3 106 2 7 1/2 106 2 7 1/2
21 Justisråd Gerrit Hornemann 3 9 5 4/24 3 9 5 4/24 3 9 5 4/24
22 Lorentz Wulf 8 16 9 4/24 6 1 1 2/3 14 17 10 5/6 5 10 0 9 7 10 5/6
23 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 8 13 4 22/24 8 13 4 22/24 8 13 4 22/24
24 Auksjonsdirektør Busch 13 7 4 16/24 13 17 4 16/24 13 17 2/3
25 Ernst Wensell 5 3 15 18/24 5 3 15 18/24 5 3 15 18/24
Transkribert sum* 1813 13 8 1/2 792 9 10 1/2 1592 12 10 5/8 504 14 8 1/2 3406 6 3 1/8 1297 4 1/2 1663 0 6 1/4 924 10 10 3/4 1356 16 4 3/8 372 13 7 3/4
Nåtidens sum** 2015 3 14 7/9 791 19 10 1802 8 8 1/72 504 14 6 33/80 3818 2 7 7/120 1297 4 41/80 1872 16 3 5/36 924 10 6 59/60 1558 6 10 101/720 372 13 6 37/80

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.