Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Andreas Friedlieb

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1756 1 5 10 3 42/43 5 10 3 42/43 3 15 10 1 14 8 42/43
2 Trondheim 1758 2 5 13 8 1/4 2 11 10 5/6 5 8 10 247/344 11 2 2 15/16 2 11 10 5/6 5 13 6 19/32 2 11 10 5/6 [Ikke samsvar mellom 3a og summen av (…)
3 Trondheim 1760 3 5 2 2 1/4 2 13 3 1/30 4 19 12 7/8 2 14 7 1/5 10 1 15 1/8 5 7 10 7/30 4 19 11 7/8 2 14 7 1/5 5 2 2 1/4 2 13 3 1/30
4 Trondheim 1761 4 4 18 5 3/4 2 9 2 1/2 5 2 2 1/4 2 13 3 1/30 10 0 8 5 2 1 1/4 2 13 3 1/30 4 18 5 3/4 2 9 2 1/2
5 Trondheim 1762 5 5 9 10 1/2 12 2 5 13/15 4 18 5 3/4 2 9 2 1/2 10 8 1/4 14 11 7 13/15 4 18 4 3/4 2 9 2 1/2 5 9 10 1/2 12 2 4 7/15
6 Trondheim 1763 6 231 19 12 1/4 11 10 3 4/24 229 11 2 12 2 4 7/15 461 10 14 1/4 23 12 7 19/30 5 9 10 1/4 9 9 10 1/2 231 19 1/8 14 2 13 2/5
7 Trondheim 1764 7 294 7 7 1/8 12 15 15 13/30 231 19 1/2 14 2 13 2/15 526 6 7 5/8 26 18 12 7/30 260 10 1 1/4 14 2 14 3/30 245 13 15 1/2 12 15 14 13/30

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.