Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1761

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 187 19 6 4/9 195 3 13 8/9 383 3 5 1/3 187 3 14 8/9 195 19 6 4/9
2 Generalløytnant Johan Mangelsen 211 9 6 1/4 190 0 3 3/4 0 12 0 401 9 10 0 12 0 150 0 0 211 6 13 1/4 0 12 0
3 Konferenseråd Schøller 88 10 4 3/4 120 6 8 91 18 3 1/4 22 13 4 180 8 8 42 19 12 91 17 6 1/2 22 13 4 88 10 2 1/4 20 6 8
4 Etatsråd Peter F. Suhm 177 0 15 1/4 7 7 7 1/2 193 18 15 5 13 7 370 19 14 3/4 13 0 14 1/2 149 0 0 6 0 0 130 18 11 7 0 1 1/2
5 Kanseliråd Henrik Angell 88 10 42 7 7 7 1/2 61 9 13 6 13 7 1/8 150 0 1 3/4 14 0 14 5/8 87 13 9 10 1 14 62 5 9 1/2 3 19 5/8
6 Kanseliråd Must 9 16 11 1/2 44 18 11 1/4 10 4 2 1/2 17 15 2 19/28 20 0 14 59 13 14 13 4 11 49 19 10 1/2 6 16 1 9 14 2 3/4
7 Kammerråd Meincke 186 17 7 342 9 2 3/4 97 5 5 7/8 63 7 15 7/10 284 2 12 7/8 405 17 2 7/10 212 1 14 340 10 0 71 18 11 3/8 65 7 2 7/10
8 Rådmann Hans Horneman 152 9 5 1/4 172 7 9 95 15 2 5/8 10 18 6 3/5 248 4 2 7/8 183 5 15 3/5 172 0 5 179 15 15 1/9 47 7 1 1/4 3 10 22/55
9 Thomas Møllman 88 10 4 3/4 11 13 13 52 15 15 27 7 9 29/118 141 6 3 1/4 39 1 6 22/176 42 2 5 42 0 0 85 15 4 1/2 2 18 10 1/5
10 Thomas Angell 196 14 4 1/4 7 7 7 1/2 193 18 15 1/2 5 15 7 390 13 3 1/4 13 0 14 1/2 100 0 0 199 12 0 13 0 14 1/2
11 Henrik Krenckel 19 13 6 3/4 12 0 13 31 14 3 3/4 27 10 0 4 4 0
12 Carsten Schiødt 142 12 5 1/2 7 7 7 1/2 105 15 3 3/4 7 19 9 1/2 248 7 9 1/4 15 7 1 165 10 2 7 19 9 1/10 82 15 11 1/2 7 7 7 1/2
13 Otto Beyer 118 0 9 3/4 12 3 1 3/4 111 9 10 1/4 10 17 15 1/60 229 10 4 24 1 23/30 117 5 11 1/2 9 13 2 112 3 1 1/2 14 7 14 23/30
14 Andreas Cramer 49 3 7 1/2 15 4 14 48 18 8 3/4 7 5 15 3/8 98 2 1/4 22 10 15 3/8 55 10 0 17 0 0 42 11 8 1/4 5 10 13 3/8
15 Kanseliråd Henrik Lysholm 39 6 14 2 9 2 1/2 10 4 6 3/4 49 11 4 3/4 2 9 2 1/2 20 4 2 1/4 29 7 1/2 2 9 2 1/2
16 Rasmus Finne 44 5 2 3/4 45 19 1 1/4 90 4 4 21 0 0 44 4 10 1/2
17 Andreas Friedlieb 4 18 5 3/4 2 9 2 1/2 5 2 2 1/4 2 13 3 1/30 10 0 8 5 2 1 1/4 2 13 3 1/30 4 18 5 3/4 2 9 2 1/2
18 Bergskriver Peder Hiort 14 15 1 3/4 15 4 1 1/4 29 19 3 15 5 0 14 13 15 3/4
19 Johan Møllman 29 10 2 1/4 29 18 13 59 8 15 1/4 29 19 4 29 9 5 1/2
20 Theodorius Møllman 29 10 2 1/4 29 17 13 59 7 15 1/4 29 18 4 29 9 5 1/2
21 Madame Karen Schieldrup 30 1 3 1/2 30 1 3 1/2 30 1 3 1/2
22 Madame Anna sal. Peder Hannings 7 16 3/8 7 16 3/8 6 5 10
23 Kanseliråd Jens Sommer 58 19 12 26 6 3 85 5 15 57 0 0 28 5 15
24 Madame sal. Rådmann Hammer 6 15 8 5 13 10 1/6 12 9 2 1/6 10 10 0 1 19 2 1/6
25 Bernt Mølmans dødsbo 7 11 2 7 11 2 7 11 2
26 Direktør Hans Møllers dødsbo 27 2 0 26 7 14 53 9 14 33 7 14 20 2 0
27 Prost Peter Rosenvinge 6 2 14 1/4 6 2 14 1/4 6 2 14 1/4
28 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 6 2 14 1/4 6 12 15 7/12 12 15 13 5/6 12 15 3 0 0 10 5/6
29 Justisråd Gerrit Hornemann 2 9 2 1/2 7 19 5 1/30 10 8 7 8/15 5 5 2 5 2 5 8/15
30 Auksjonsdirektør Busch 9 16 10 0 0 1 2/5 9 16 11 2/5 9 6 11 2/5
31 Ernst Wensell 3 13 11 3/4 3 19 12 11/20 7 13 8 3/10 3 19 12 11/20 3 13 11 3/4
32 Lorentz Wulf 2 9 2 1/2 0 13 11 1/30 3 2 13 8/15 3 0 0 0 2 13 8/15
33 Rådmann Bernhard Archdall 1 6 9 31/60 1 6 9 31/60 1 6 9 31/60
34 Madame Elisabeth Volqvartz´ dødsbo 0 1 11 0 1 11 0 1 11
Transkribert sum* 1691 14 10 777 3 10 1439 14 9 1/2 274 4 4 3151 9 3 1/2 2052 7 14 1541 11 12 839 2 15 1298 7 7 7/8 215 3 9 2 18 10 1/5
Nåtidens sum** 1879 16 5 25/36 877 3 10 1634 18 7 37/72 276 6 5 13819/24780 3514 12 3 11/24 1046 5 12 9/40 1728 15 7 8/9 838 11 14 83/180 1494 6 13 23/72 215 2 12 14/15 2 18 10 1/5

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.