Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1762

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 209 15 12 8/9 195 19 6 4/9 405 15 3 1/2 195 19 6 4/9 209 15 12 8/9
2 Generalløytnant Johan Mangelsen 235 15 4 1/4 211 6 13 1/4 0 12 0 447 2 1 1/2 0 12 0 222 18 0 0 12 0 224 1 7 1/2
3 Kammerherre Schøller 98 13 13 18 19 5 88 10 2 1/4 20 6 8 187 3 15 1/4 39 5 13 3 6 12 98 12 13 3/4 39 5 13
4 Etatsråd Peter F. Suhm 197 7 10 10 15 8 1/2 130 18 11 7 0 14 3/8 328 6 5 17 16 7 60 0 0 197 5 5 1/2 17 16 7
5 Kanseliråd Angell 98 13 13 10 15 8 1/2 62 5 9 1/2 3 19 3/8 160 19 6 1/2 14 14 9 1/8 86 10 0 9 7 14 74 8 7 1/4 5 6 11 1/8
6 Kanseliråd Must 10 19 5 47 15 7 3/4 6 16 1 9 14 2 1/2 17 15 6 57 9 10 1/2 29 4 15 1/4 10 19 3 28 4 11 1/4
7 Kammerråd Meincke 219 6 4 460 17 7 1/10 71 18 12 3/8 65 7 2 1/3 291 5 3/8 526 4 9 1/2 169 7 2 293 19 0 121 15 11 7/8 232 5 9 1/2
8 Rådmann Hans Horneman 169 19 5 1/4 214 19 9 1/10 47 7 1 1/4 3 10 3/10 207 6 6 1/2 218 9 2 3/10 114 14 10 160 17 5 162 9 10 1/2 57 11 12 13/16
9 Thomas Angell 219 6 4 10 15 8 1/2 199 12 0 13 0 14 1/2 418 18 4 23 16 7 71 11 6 5 13 7 219 3 13 3/4 18 3 0
10 Thomas Møllmans dødsbo 98 13 13 11 11 12 9/10 85 15 4 1/2 184 9 1 1/2 11 11 12 9/10 67 18 13 11 13 12 98 12 13 3/4 0 2 0
11 Carsten Schiødt 137 1 6 1/2 7 18 9/10 82 15 11 1/2 7 7 7 9/10 219 17 2 15 5 8 4/5 120 5 4 12 7 7 1/2 99 9 3 3/4 2 18 1 3/10
12 Andreas Cramer 54 16 9 14 4 7 3/4 42 11 8 1/4 5 10 13 3/8 97 8 1 1/4 19 15 5 1/8 72 0 0 25 7 9 1/4 19 15 5 5/8
13 Henrik Krenckel 21 18 10 4 4 0 26 2 10 19 0 0 7 2 6 1/4
14 Otto Beyer 142 11 1/2 21 12 1/8 112 3 1 1/2 14 7 14 23/30 254 14 2 1/4 35 19 14 3/4 111 19 6 27 19 3 3/4 142 9 9 8 0 11 2/5
15 Kanseliråd Henrik Lysholm 43 17 4 2 12 10 3/10 29 7 1/2 2 9 2 1/2 73 4 4 1/2 5 1 13 4/15 29 7 1/2 2 9 2 1/2 43 16 12 2 12 10 25/30
16 Rasmus Finne 49 6 14 3/4 44 4 10 1/2 93 11 9 1/4 20 0 0 49 6 6
17 Bergskriver Peder Hiort 26 8 15 1/4 14 13 15 3/4 31 2 15 16 5 0 14 17 11 3/4
18 Andreas Friedlieb 5 9 10 1/2 12 2 5 13/15 4 18 5 3/4 2 9 2 1/2 10 8 1/4 14 11 7 13/15 4 18 4 3/4 2 9 2 1/2 5 9 10 1/2 12 2 4 7/15
19 Bernt Mølmans dødsbo 32 17 15 29 9 5 1/2 62 7 4 1/2 38 0 0 24 6 15 1/4
20 Theodorius Møllman 32 17 15 29 9 5 1/2 62 7 4 1/2 29 10 0 32 16 15 3/4
21 Kanseliråd Sommers dødsbo 86 4 4 28 5 15 114 10 3 60 0 0 54 10 3
22 Lorentz Wulf 8 19 1 9/10 2 1 15 7/10 11 1 1 2/3 5 0 0 6 1 1 2/3
23 Justisråd Gerrit Hornemann 2 12 10 9/10 5 2 5 8/15 7 14 15 8/15 7 15 12 8/15 0 0 12 1/2
24 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 6 11 11 5/12 0 0 10 5/6 6 12 6 1/4 6 13 0 0 0 9 3/4
25 Ernst Wensell 3 19 9/10 3 13 11 15/26 7 12 11 1/2 7 13 11 3/4 0 0 15 3/4
26 Auksjonsdirektør Busch 10 10 11 13/15 10 10 11 13/15 10 10 11 13/15
27 Direktør Hans Møllers dødsbo 20 2 0 20 2 0 20 1 15
Transkribert sum* 1886 1 12 963 16 14 1298 7 7 1/2 215 1 12 3184 9 3 1/2 1178 18 10 7/10 1257 11 10 1/4 674 8 8 1592 12 9 504 14 8 0 4 6
Nåtidens sum** 2105 17 8 8/9 963 17 5 11/40 1494 6 14 23/72 215 1 14 107/1560 3580 4 7 5/8 1178 18 10 19/20 1453 11 25/36 674 8 8 13/20 1862 8 7 19/72 504 14 6 47/48 4 6

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.