Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1758

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 216 19 3 1/9 211 9 1 8/9 428 8 5 191 9 2 236 19 3
2 Generalmajor Johan Mangelsen 244 1 9 1/2 24 7 8 228 5 15 7/8 20 4 8 472 7 9 3/5 44 12 0 280 0 0 20 0 0 192 5 3/8 24 12 0
3 Etatsråd Peter F. Suhm og Thomas Angell 431 7 15 16 10 9 3/7 264 0 9 29/32 6 1 0 695 8 8 29/32 22 11 9 3/7 464 0 0 15 2 8 231 4 13/32 7 9 1 3/7
4 Konferenseråd Schøller 90 16 6 1/2 18 5 10 49 1 13 3/32 14 4 12 139 18 3 19/32 32 10 6 49 1 13 3/32 14 4 12 90 15 7 1/4 28 5 10
5 Kanseliråd Angell 90 16 6 1/2 8 5 4 5/7 61 7 12 15/16 8 8 2 1/7 152 4 3 7/16 16 13 6 6/7 76 12 12 7 8 2 9/28 75 10 10 7/16 9 5 4 15/28
6 Kanseliråd Must 11 7 1 42 17 5 1/4 4 16 14 11 7 1 47 14 3 1/4 5 5 14 43 8 4 6 1 3 4 5 15 1/4
7 Madame Sidselle Bonsachs 22 14 1 1/2 19 5 4 41 19 5 1/2 28 8 11 13 10 6 3/4 [Ikke samsvar mellom sum og overdratt(…)
8 Rådmann Hans Horneman 176 0 15 1/4 185 6 6 5/14 76 11 12 25/32 116 1 7 252 12 12 11/16 301 7 13 5/14 163 6 2 270 10 12 89 4 6 7/24 30 17 1 5/14
9 Madame Karen Schieldrup 34 1 2 1/2 25 5 6 1/4 59 6 8 3/4 27 17 14 31 8 5
10 Thomas Møllman 102 3 6 1/2 11 5 3 2/3 69 9 12 7/16 13 16 8 1/15 171 13 2 15/16 27 1 12 11/15 118 10 13 1/2 4 0 0 53 1 4 7/16 23 1 12 11/15
11 Carsten Schiødt 164 12 3 3/4 7 15 1/2 140 15 15 15/32 7 12 12 1/4 305 8 3 7/32 15 7 12 7/10 209 10 13 7 12 12 1/2 95 15 10 53/96 7 0 16 1/2
12 Kammerråd Meincke 215 13 12 1/4 335 18 1 3/14 94 0 12 1/12 83 13 10/32 309 14 8 1/3 419 11 11 59/112 278 8 0 256 13 0 31 4 6 162 18 11 59/112
13 Henrik Krenckel 22 14 1 1/2 8 0 9 5/86 30 14 10 24/42 34 15 1 [Ikke samsvar mellom mengdene]
14 Otto Beyer 136 3 6 7 3 1 1/3 130 4 15 1/2 6 2 2 11/15 266 8 5 1/2 13 5 4 131 4 1 3 11 4 135 2 13 1/2 9 14 0
15 Andreas Cramer 56 15 1 13 14 3 1/2 34 4 6 31/215 8 12 3 6/16 90 19 7 31/215 22 6 6 7/8 54 0 0 18 0 0 36 18 15 117/215 14 6 6 7/8
16 Kanseliråd Henrik Lysholm 11 7 1 8 9 13 19 16 14 7 1 14 12 6 15 9/32
17 Andreas Friedlieb 5 13 8 1/4 2 11 10 5/6 5 8 10 247/344 11 2 2 15/16 2 11 10 5/6 5 13 6 19/32 2 11 10 5/6 [Ikke samsvar mellom 3a og summen av (…)
18 Rasmus Finne 51 1 11 3/4 49 14 15 1/4 100 16 11 54 16 9 45 19 9 1/4
19 Bergskriver Peder Hiort 17 0 9 1/4 16 10 6 19/32 33 10 15 27/32 19 12 0 13 18 13 1/96
20 Theodorius Møllman 34 1 2 1/2 30 6 2 13/32 64 7 4 29/32 33 5 0 31 1 15 5/32
21 Johan Møllman 34 1 2 1/2 30 7 2 12/32 64 8 4 29/32 33 5 0 31 2 15 5/32
22 Kanseliråd Sommer 66 2 5 5/7 48 5 14 2/7 114 8 4 73 0 0 41 7 13
23 Bernt Mølman 6 1 14 4 15 0 10 16 14 4 15 0 6 1 14
24 Direktør Hans Møller 24 7 8 25 3 0 52 10 8 45 11 12 6 18 12
25 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 6 9 3 1/12 6 9 3 1/12 6 9 3 1/2
26 Madame sal. Rådmann Hammer 6 1 14 1 17 9 1/6 7 19 7 1/6 5 10 3 2 9 4 1/6
27 Justisråd Gerrit Hornemann 2 11 10 5/6 2 11 10 5/6 2 11 10 5/6
28 Auksjonsdirektør Busch 11 12 8 3/4 1 9 3 11/15 13 1 12 29/60 13 1 12 29/60
29 Prost Peter Rosenvinge 6 9 3 1/12 12 16 7 1/3 19 5 10 5/12 3 0 2 16 5 8 5/12
30 Madame Elisabeth Volqvartz 2 11 10 5/6 0 1 0 2 12 10 5/6 2 10 0 0 2 11 5/6
31 Lorentz Wulf 2 11 10 5/6 0 10 14 4/5 3 2 9 7/30 2 16 9 2/5 0 6 5/6
32 Ernst Wensell 3 17 8 1/4 7 6 11 23/80 11 4 3 53/80 10 7 5 143/240 [ikke samsvar mellom mengdene]
33 Svend Madsen Hagen 1 14 5 41/60 1 14 5 41/60 [anført etter tabellen]
34 Svend Madsen Hagen 1 8 11 4/5 1 8 11 4/5 [anført etter tabellen]
35 Madame Bennickman 0 5 8 0 5 8
36 Jørgen Gudde 0 5 8 0 5 8
Transkribert sum* 1952 12 12 612 17 2 1341 12 4 996 19 12 1/2 3294 5 0 1209 16 15 2069 2 5 1/2 810 17 5 1/3 1221 6 5 1/6 397 19 9
Nåtidens sum** 2169 11 15 1/9 812 17 2 5/28 1553 1 5 5941/7740 395 13 3 163/168 3722 13 5 5591/7224 1209 16 15 23/84 2260 11 7 19/32 810 16 13 74/105 1459 5 6 20477/20640 421 3 59/84

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.