Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1755

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 189 2 8 1/6 462 13 2 2/9 651 15 10 3/8 462 13 2 2/9 189 2 8 1/6
2 Generalmajor Johan Mangelsen 212 14 11 15/16 16 5 0 225 4 2 7/8 16 16 8 427 18 14 14/16 33 1 8 249 12 9 16 0 0 188 6 5 13/16 17 1 8
3 Fruene Etatsråd Lorens og Thomas Angell 376 1 1/4 16 5 3 276 3 11 5/8 2 5 6 652 4 11 7/8 18 10 9 467 4 8 1/2 11 6 14 185 0 3 3/8 7 3 11
4 Konferenseråd Schøller 69 5 4 3/8 12 3 12 59 6 5 3/16 11 18 8 128 11 9 27/40 24 2 4 83 2 7 5/8 11 18 8 45 9 2 1/20 12 3 12
5 Kanseliråd Angell 64 6 2 1/16 8 2 9 1/2 50 7 2 3/8 7 14 7 5/28 114 13 4 7/16 15 17 19/20 78 8 7 7/28 8 4 7 36 4 12 9/16 7 12 7 1/2
6 Madame Sidselle Bonsachs 19 15 14 1/4 21 16 11 14/16 41 12 10 1/8 21 12 12 19 19 14 1/8
7 Madame Karen Schieldrup 29 13 9 3/8 20 9 7 1/4 50 3 5/8 23 8 6 3/4 26 14 9 7/8
8 Rådmann Hans Horneman 227 11 7 3/8 245 3 5 3/5 73 14 7 17/40 50 6 2 7/15 301 5 14 4/5 295 9 8 1/5 232 14 14 154 6 6 3/10 68 11 4/5 141 3 1 23/30
9 Madame sal. Rådmann Hammer 59 7 8 1/4 4 1 4 38 18 14 9/16 3 9 1 1/6 98 6 6 13/16 7 10 5 1/6 38 7 4 3 16 1 59 19 2 13/16 3 14 4 1/8
10 Thomas Møllman 98 18 14 1/4 9 2 9 24/60 97 6 2 9/16 16 7 9 541/1050 196 5 13/16 25 10 2 54/60 117 12 14 1/8 14 0 0 78 12 2 11/16 11 10 2 24/60
11 Carsten Schiødt 143 9 9 1/16 7 12 1/10 129 0 1 5/16 5 0 9 3/10 272 9 10 3/8 12 12 4/10 158 2 7/12 5 0 9 3/10 114 7 9 19/24 7 12 1/10
12 Kammerråd Meincke 178 2 9 1/4 246 17 11 3/10 132 4 10 1/4 40 18 7 3/16 310 7 4 1/2 287 16 2 31/80 243 4 4 185 8 0 67 3 1/2 102 8 2 31/80
13 Henrik Krenckel 29 14 1 7/8 13 14 5 3/16 43 8 7 1/16 26 15 5 3/4 16 13 1 5/16
14 Otto Beyer 34 13 4 3/16 42 13 14 5/8 77 7 2 13/16 42 14 5 1/8 34 12 13 11/16
15 Andreas Cramer 39 12 1 1/8 9 2 13 25 16 11 13/16 2 15 3 85/224 65 8 12 15/16 11 18 85/224 43 17 4 7/10 10 0 0 21 11 8 19/80 1 18 85/224
16 Rasmus Finne 44 11 3 5/16 42 11 9 7/8 87 2 13 3/16 44 4 10 3/8 42 18 3 13/16
17 Bergskriver Peder Hiort 14 16 15 7/16 18 5 1/4 33 1 15 15/16 31 6 3 11 15 12 11/16
18 Theodorius Møllman 29 14 1 7/8 36 11 9 1/4 66 5 11 1/8 36 4 3 3/16 30 1 7 3/8
19 Johan Møllman 29 14 1 7/8 36 11 9 1/4 66 5 11 1/8 36 4 1 30 1 10 5/8
20 Kanseliråd Jens Sommer 65 0 12 21 3 6 5/7 86 4 2 5/7 45 2 11 41 1 7 5/7
21 Bernt Mølman 4 1 4 3 19 8 8 0 12 3 19 8 4 1 4
22 Madame sal. Henrich Meinche 32 10 2 1/4 13 10 5 46 0 7 27/28 28 0 0 18 0 8
23 Direktør Hans Møller 16 5 0 8 7 7 1/2 24 12 7 1/2 4 11 2 20 1 5 1/2
24 Prost Peter Rosenvinge 6 6 10 90/120 2 13 9 1/12 9 0 3 1/4 9 0 3 1/4
25 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 5 1 5 24/60 1 16 13/16 6 17 6 4 17 9 1 19 13 141/240
26 Madame Maren sal. Jochum Angels 4 1 4 21/28 2 16 11 1/2 6 18 7/28 6 18 7/28
27 Auksjonsdirektør Busch 15 4 1/5 8 1 14 13/60 23 5 14 25/60 15 4 11 43/60 8 1 2 7/10
28 Madame Elisabeth Volqvartz 2 10 10 42/60 1 7 7 43/60 3 18 2 25/60 1 7 7 43/60 2 10 10 43/60
29 Jørgen Gudde 2 10 10 42/60 0 18 6 13/30 3 9 1 2/15 2 8 10 13/30 1 0 6 7/10
30 Lorentz Wulf 2 10 10 42/60 1 13 8 13/30 4 4 2 2/15 1 13 8 13/30 2 10 10 43/60
31 Ernst Wensell 3 16 6/120 5 6 4 1/2 9 2 4 11/20 9 2 4 11/20
32 Bergskriver Zeuften 2 10 10 42/60 1 13 8 13/30 4 4 3 2/15 3 3 12 13/30 0 1 7 3/10
33 Henrik Dreyer 1 14 5 41/60 1 14 5 41/60 1 14 5 41/60
34 Svend Madsen Hagen 1 8 11 4/5 1 8 11 4/5 1 8 11 4/5
35 Madame Bennickman 0 5 8 0 5 8 0 5 8
Transkribert sum* 1702 2 9 1/2 737 5 6 1340 16 9 4/5 234 8 10 3042 19 4 971 13 12 1914 16 9 1/2 530 9 14 1/5 1078 2 10 441 3 13 4/5
Nåtidens sum** 1891 5 7/24 737 5 6 1/10 1803 9 11 139/180 234 8 10 117/5600 3684 14 13 19/40 971 13 6 221/672 2437 9 11 139/720 530 9 14 1/3 1267 5 2 71/240 440 5 61/480

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.