Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Prostinne Sommer

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 050 Innkommende fra bergverkene, 1/2 toll 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri 450 Utskipet kobber, 1/2 toll 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1769 1 14 15 9 3/8 21 11 3/4 36 6 10 1/8 36 6 10 0 0 1/8
2 Trondheim 1770 2 15 6 4 1/2 0 0 1/8 0 0 1/8 15 6 4 1/2 15 6 4 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.