Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1770

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 450 Utskipet kobber, 1/2 toll 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 274 12 8/9 328 19 5 4/9 14 10 5 2/3 603 11 6 1/3 14 10 5 2/3 328 19 6 14 10 6 2/3 274 12 1/3
2 Overført pro 1768 2 11 14
3 Stattholder Jacob Bentzon 103 4 6 103 4 6 102 1 14
4 Kammerherreinde Schøller 129 6 6 18 10 8 149 16 9 39 9 0 279 2 15 57 19 8 185 11 9 19 2 8 93 11 6 38 17 0
5 Kammerherre Hornemann 28 14 12 20 6 3 43/60 29 8 2 17 4 13 1/2 58 2 14 17 4 13 1/2 20 6 3 47/60 25 5 0 9 0 0 6 7 8 19 14 12 11 6 3 47/60
6 Konferenseråd Suhm 258 12 12 5 2 1 1/2 309 13 2 4 18 8 1/2 10 16 3/4 568 5 14 4 18 8 1/2 15 18 2 1/4 284 1 7 1/2 4 18 8 1/2 258 12 12 15 18 2 1/4
7 Etatsråd Gerrit Hornemann 28 14 12 20 6 3 43/60 34 8 2 7 4 13 3/5 12 12 12 63 2 14 7 4 13 3/5 32 18 15 43/60 26 10 0 20 7 7 28 14 12 12 11 8 43/60
8 Kanseliråd Must 64 13 3 46 3 12 1/2 68 7 11 1/4 1 10 1 1/2 17 17 8 133 0 14 1/4 1 10 1 1/2 64 1 4 1/2 94 17 13 1/2 35 17 8 1 10 3 1/2 58 3 3/4 28 3 12 1/2
9 Kanseliråd Henrik Lysholm 57 9 8 12 5 12 1/6 39 16 6 15 19 1 1/3 97 5 14 28 4 13 1/2 63 14 4 2/3 24 8 15 1/3 31 19 6 3 15 14 1/6
10 Kanseliråd Cramer 35 18 7 7 14 6 23 10 2 1/2 7 19 6 59 8 9 1/2 15 13 12 42 10 10 7 19 6 16 8 7 7 14 6
11 Kammerråd Meincke 546 0 4 281 9 15 1/2 514 5 0 0 19 15 83/120 46 16 14 59/60 1060 5 4 0 19 15 83/120 328 6 14 643 14 9 292 5 0 1 0 0 411 0 4 36 1 14 19/60
12 Agent Lassen 50 5 13 38 16 2 1/2 89 1 15 1/2 51 6 9 36 14 4
13 Agent Lysholm 28 14 12 1 16 10 17/20 18 13 1/4 2 14 1 47 7 12 1/4 4 10 11 17/20 41 2 4 1/2 4 10 11 17/20 5 15 11
14 Thomas Angells stiftelser 258 12 12 5 2 1 1/2 275 1 8 4 18 8 1/2 0 0 1/4 533 14 4 4 18 8 1/2 5 2 1 3/4 319 8 5 4 1 7 1/2 214 6 1 1 0 10 1/4
15 Kammerråd Hoff 14 7 6 7 4 1 21 11 7 9 0 0 12 11 7
16 Rådmann Friedlieb 409 10 3 16 13 3 7/30 181 6 2 1/2 22 5 1/4 590 16 5 1/2 38 18 3 11/15 378 18 1 22 4 12 203 7 13 1/2 16 13 7 11/15
17 Carsten Schiødt 179 12 3 3 13 5 7/10 158 5 4 3/4 18 18 2 337 17 7 3/4 22 11 7 7/10 207 3 2 1/2 18 18 2 130 14 5 1/4 3 13 5 7/10
18 Otto Beyer 193 19 9 28 2 11 5/6 174 2 11 1/2 0 0 1/2 36 14 7/30 368 2 4 1/2 0 0 1/2 64 16 12 1/15 255 10 10 53 10 1 2/3 0 0 1/2 111 19 9 11 6 10 2/5
19 Madame Anna Cramer 35 18 7 6 3 8 24 0 2 1/2 6 7 8 59 18 9 1/2 12 11 0 42 12 8 6 7 8 16 18 7 6 3 8
20 Lorentz Wulf 14 7 6 7 7 15 7/30 17 4 1 9 1 8 1/5 31 11 7 16 9 7 13/30 16 10 0 11 5 15 13 7 6 5 3 8 13/30
21 Direktør Peder Hiort 21 11 1 25 16 1 1/2 47 7 2 1/2 25 15 0 21 11 1
22 Direktør Borchgrevink 14 7 6 14 7 6 14 7 6
23 Rasmus Finne 57 9 8 60 1 3 117 10 11 58 0 0 57 9 8
24 Theodorius Møllman 43 2 2 51 12 3 94 14 5 55 5 0 39 7 2
25 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 34 17 8 7/30 0 5 9 3/8 17 4 14 11/12 0 5 9 3/8 52 2 7 3/20 48 9 6 5/8 0 5 9 3/8 3 13 21/40
26 Kanseliråd Thaysen 15 6 4 1/2 0 0 3/8 0 0 3/8 15 6 4 1/2 15 6 4 1/2
27 Auksjonsdirektør Busch 8 11 2 19/30 17 2 4 2/3 25 13 7 3/10 25 13 7 3/10
28 Prostinne Sommer 15 6 4 1/2 0 0 1/8 0 0 1/8 15 6 4 1/2 15 6 4 1/2
29 Ernst Wensell 1 16 10 13/20 3 2 14 2/5 4 19 9 1/4 4 9 12 1/2 0 9 12 3/4
Transkribert sum* 2471 8 8 556 16 6 2304 12 2 1/4 37 2 7 2/3 285 1 1 7/30 4776 0 10 1/4 37 2 7 2/3 841 17 7 7/30 2928 18 9 2/3 639 4 9 37/40 14 1 13 7/8 1776 14 12 202 12 13 11/24
Nåtidens sum** 2746 8 8/9 556 16 5 29/30 2633 11 7 25/36 51 12 13 1/3 285 1 59/60 5379 12 7/12 51 12 13 1/3 841 17 6 59/60 3260 9 15 2/3 639 4 9 31/40 28 12 4 13/24 2071 6 12 5/6 202 12 13 21/40

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.