Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1769

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 050 Innkommende fra bergverkene, 1/2 toll 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 450 Utskipet kobber, 1/2 toll 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 560 For mye utskipet tollfri kobber, som skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 328 19 6 14 10 6 2/5 296 8 15 4/9 15 17 9 7/15 625 8 5 4/9 30 7 15 2/3 296 9 0 15 17 10 328 19 5 4/9 14 10 5 2/3
2 Stattholder Jacob Bentzon 103 5 9 7/8 103 5 9 7/8 103 4 6
3 Kammerherreinde Schøller 154 18 6 3/4 19 2 8 139 10 4 1/2 39 6 12 294 8 11 1/4 58 9 4 144 10 4 1/2 19 0 4 149 16 9 39 9 0
4 Konferenseråd Suhm 209 16 13 5/8 4 18 8 1/4 279 0 9 5 7 12 1/2 10 16 3/4 588 17 6 5/8 10 6 5 10 16 3/4 253 18 1 5 7 12 1/4 309 13 2 4 18 8 1/2 10 16 3/4
5 Etatsråd Henrik Hornemann 34 8 8 5/8 17 4 13 3/5 12 12 1 1/3 31 0 1 18 17 2 7/8 11 0 10 2/3 65 8 9 5/8 36 2 19/40 23 12 12 21 0 0 11 0 0 10 0 0 34 8 2 7 4 13 3/5 12 12 12
6 Etatsråd Gerrit Hornemann 34 8 8 5/8 17 4 13 1/2 12 12 1 1/3 124 0 4 13 6 10 3/8 0 1 6 2/3 158 8 12 5/8 30 11 7 7/8 12 13 8 116 0 0 12 13 8 29 8 2 17 4 13 1/2 0 19 9 5/8
7 Kanseliråd Angells arvinger 1 0 1/4 0 1 0 1/4 1 0 1/4
8 Kanseliråd Must 77 9 3 3/5 14 15 9 3/8 31 17 8 69 15 2 1/4 8 5 9 5/8 15 13 12 147 4 5 5/8 23 1 3 47 11 4 78 15 11 1/2 29 13 12 21 11 1 1/2 68 7 11 1/4 1 10 1 1/2 17 17 8
9 Fru Lysholm 68 17 1 1/4 37 17 11 1/3 62 0 2 19 10 2 5/6 130 17 3 1/4 57 7 14 1/6 91 0 0 41 8 12 5/6 39 16 6 15 19 1 1/3
10 Kanseliråd Cramer 43 0 10 3/4 7 19 6 38 15 1 1/4 7 18 7 81 15 12 15 17 13 57 9 12 1/4 7 18 7 23 10 2 1/2 1 19 6
11 Kammerråd Meincke 654 2 3 7/8 767 9 15 1/2 161 16 10 2/3 574 12 8 35 17 14 23/120 19 1 8 19/60 1228 14 11 7/8 203 7 13 83/120 180 18 2 59/60 712 11 4 134 1 4 202 7 14 514 5 0 0 19 15 83/120 16 16 14 59/60
12 Agent Lassen 60 4 15 3/8 54 5 1 3/4 114 10 1 1/8 75 3 12 3/4 38 16 2 1/2
13 Agent Lysholm 34 8 8 5/8 9 9 1 31 0 1 9 4 8 1/4 65 8 9 5/8 18 13 9 1/4 30 16 1 1/4 15 19 8 1/4 18 13 1/4 2 14 1
14 Thomas Angells stiftelser 309 16 13 5/8 4 18 8 1/2 273 10 7 1/4 5 7 12 1/4 0 0 1/4 583 7 4 7/8 10 6 4 3/4 0 0 1/4 304 11 3 1/2 5 5 0 275 1 8 4 18 8 1/2 0 0 1/4
15 Kammerråd Hoff 17 4 4 1/4 15 10 1/2 32 14 4 3/4 25 10 1/2 7 4 1
16 Rådmann Friedlieb 387 6 1 1/4 22 4 12 2/3 348 15 11 1/4 18 9 11 5/6 736 1 12 1/2 40 14 8 1/2 457 5 12 18 9 8 181 6 2 1/2 22 5 1/2
17 Carsten Schiødt 215 3 6 1/4 18 18 2 153 15 6 1/4 7 18 9/10 368 18 12 1/2 26 16 2 9/10 210 10 14 7 18 9/10 158 5 4 3/4 18 18 2
18 Otto Beyer 232 7 10 1/4 4 18 8 1/2 74 3 8 2/3 198 5 6 3/4 14 12 4 17/30 430 13 1 4 18 8 1/2 88 15 13 7/30 248 2 2 52 1 13 4 18 8 174 2 11 1/2 0 0 1/2 36 14 7/30
19 Madame Anna Cramer 43 0 10 3/4 6 7 8 38 15 1 1/4 6 6 12 81 15 12 12 14 4 56 13 4 6 6 12 24 0 2 1/2 6 7 8
20 Lorentz Wulf 17 4 4 1/4 12 13 8 2/3 15 10 1/2 9 17 15 8/15 32 14 4 3/4 22 11 8 1/5 10 0 0 13 10 0 17 4 1 9 1 8 1/5
21 Bergskriver Peder Hiort 25 16 6 1/8 23 5 1/2 49 1 6 5/8 23 5 0 25 16 1 1/2
22 Rasmus Finne 86 1 5 5/8 75 0 2 1/2 161 1 8 1/8 92 13 9 60 1 3
23 Theodorius Møllman 51 12 12 7/8 46 10 1 1/2 98 2 14 3/8 46 10 0 51 12 3
24 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 14 15 9 3/8 700 16 10 2/3 10 15 8 3/4 10 10 5 1/4 25 11 2 1/8 111 6 15 11/12 94 2 1 25 5 8 1/2 0 5 9 3/8 17 4 14 11/12
25 Auksjonsdirektør Busch 44 2 4 2/3 44 2 4 2/3 27 0 0 17 2 4 2/3
26 Kanseliråd Thaysen 14 15 9 3/8 16 3 4 3/4 30 18 14 1/8 30 18 13 3/4 0 0 3/8
27 Prostinne Sommer 14 15 9 3/8 21 11 3/4 36 6 10 1/8 36 6 10 0 0 1/8
28 Jacob Lund og Hans M. Sommer 5 7 12 1/4 5 7 12 1/4 5 7 12 1/4
29 Rådmann Bernhard Archdall 7 9 15 5/6 7 9 15 5/6 7 9 15 5/6
30 Ernst Wensell 9 9 1 0 10 12 2/5 9 19 13 2/5 6 16 15 3 2 14 2/5
Transkribert sum* 2960 14 6 275 17 9 3/5 582 2 8 2592 16 9 141 0 8 19/60 209 9 3 3/10 5553 10 15 416 18 1 11/12 791 11 11 3/10 3056 16 2 1/4 506 10 10 1/15 347 9 1/4 2304 12 2 1/4 37 2 7 2/3 285 1 1 7/30 0 19 15/98
Nåtidens sum** 3189 13 12 9/40 890 7 15 3/4 1182 2 8 2889 5 8 4/9 156 18 1 47/60 209 9 3 3/10 6178 19 4 4/9 447 6 1 7/12 790 12 11 3/10 3352 15 12 1/4 506 10 10 1/15 363 6 10 1/4 2633 11 7 25/36 51 12 13 1/3 249 1 1 7/30 19 9 5/8

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.