Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1789

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 285 10 8 4/9 248 19 1 1/36 21 11 1 27 13 15 534 9 9 17/36 534 9 7/36 Selbu-kobberet for 1/2 toll (21 - 11 (…)
2 Kammerjunker von Krogh 119 10 7 1/4 106 15 8 226 5 15 1/4 165 16 7 1/4 60 9 8
3 Kammerherre Peter F. Suhm 268 18 8 1/4 282 8 10 551 7 2 1/4 282 10 12 1/4 268 16 6
4 Generalauditør Collin 59 15 3 5/8 62 15 4 122 10 7 5/8 63 0 7 5/8 59 10 0
5 Justisråd Friedlieb & Co 560 5 3 7/8 540 11 9 5/8 51 0 15 51 0 15 1100 16 13 1/2 102 1 14 702 7 13 51 0 15 398 9 1/2 51 0 15
6 Kanseliråd Must 14 18 12 7/8 14 18 2 1/2 29 16 15 3/8 22 10 8 7/8 7 6 6 1/2
7 Fru Lysholm 343 12 7 7/8 215 15 6 1/4 30 12 9 30 12 9 559 7 15 7/8 61 5 2 396 2 11 3/8 30 12 9 163 5 4 30 12 9
8 Kanseliråd Cramer 52 5 13 1/4 26 18 5 1/2 79 4 2 3/4 52 9 6 1/2 26 14 12 1/4
9 Thomas Angells stiftelser 268 18 8 1/4 225 18 7 494 16 15 1/4 328 9 14 1/4 16 7 1
10 Kaptein Anthon Müller 29 17 9 7/8 4 7 10 34 5 3 7/8 24 10 3 7/8 9 15 0
11 Madame Beyer 231 11 8 1/8 156 4 1 1/2 75 5 12 88 9 10 387 15 9 5/8 163 15 6 250 18 8 5/8 75 5 12 136 17 1 88 9 10
12 Henrik Meincke 291 6 11 3/4 185 13 5 1/2 57 17 1 477 0 1 1/4 57 17 1 265 17 11 50 0 0 211 2 5 5/6 7 17 1
13 Lorentz Wulf 22 8 3 1/2 22 5 3 1/4 6 16 2 6 16 2 44 13 6 3/4 13 12 4 22 5 6 1/4 6 16 2 22 8 1/2 6 16 2
14 Jomfru Borchgrevinck 59 15 3 5/8 62 15 4 122 10 7 5/8 62 15 11 5/8 59 14 12
15 Jens Finne 74 14 1/2 78 9 1 153 3 1 1/2 83 16 6 1/2 69 6 11
16 Ole Due 59 15 3 3/4 46 15 4 6 9 14 6 16 2 106 10 7 3/4 13 6 0 76 15 11 3/4 6 9 14 29 14 12 6 16 2
17 Herman Höe 44 16 6 5/8 23 11 7 4 10 12 13 12 4 68 7 13 5/8 18 3 0 42 11 5 5/8 10 10 12 25 16 8 7 12 4
18 Andreas Caspar Hammer 14 18 12 7/8 14 7 6 3/4 29 6 3 5/8 16 15 5 5/8 12 11 0
19 Direktør Peder Hiorts dødsbo 22 8 3 3/8 16 13 4 1/2 39 1 7 7/8 16 13 7 3/8 22 8 1/2
20 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 33 13 8 81 13 8 115 7 0 62 11 0 52 16 0
21 Auksjonsdirektør Busch 10 10 10 34 0 10 44 11 4 20 0 0 24 11 4
22 Madame Wensell 10 4 3 10 4 3 20 8 6 10 4 3 10 4 3
23 Claus Smith 14 18 12 7/8 9 17 2 1/2 24 15 15 3/8 10 3 3 7/8 14 12 11 1/2
24 Cornelius Busch 7 8 6 27 4 8 34 12 14 19 10 0 15 2 14
25 Christian Jelstrup 14 18 12 7/8 15 13 13 30 12 9 7/8 15 13 14 7/8 14 18 11
26 Kammerjunker von Krogh 4 10 12 0 4 7 4 15 3 4 15 3
27 Justisråd Friedlieb & Co 3 17 8 3/4 4 10 12 5 15 15 37/40 14 4 4 7/40 10 13 11 3 10 9 7/40
28 Kanseliråd Must 7 15 1/2 8 6 6 8 9 9 24 10 15 1/2 17 9 9 7 1 6 1/2
29 Fru Lysholm 27 2 9 3/4 6 1 0 21 12 3 1/16 54 15 12 3/16 67 15 1
30 Kanseliråd Cramer 2 5 6 8 1 3/4 10 6 6 3/4 8 1 1/4 2 5 6 1/2
31 Thomas Angells stiftelser 3 17 8 1/4 7 7 10 3/4 11 5 3 5 5 14 5 19 5
32 Kaptein Anthon Müller 3 17 8 1/4 10 10 10 13/120 5 8 2 43/120 6 0 0
33 Madame Beyer 15 10 1 3 0 8 45 5 2 41/120 63 15 11 41/120 31 0 0 32 15 11 41/120
34 Henrik Meincke 127 18 1/4 15 17 10 14 19 9 89/240 158 15 3 149/240 124 0 4 3/16 34 14 14 97/120
35 Lorentz Wulf 0 15 2 5 2 8 19/60 5 17 10 19/60 3 11 9 2 6 1 19/60
36 Herman Höe 7 15 1/2 2 3 7 9 18 7 1/2 9 12 4 0 6 3 1/2
37 Agent Sommer 19 7 9 1/4 8 17 9 91/120 28 5 3 1/120 18 0 0 10 5 3 1/120
38 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
39 Fradrag 2 2 15 2 2 15 Trekkes fra summen i forrige rad
Transkribert sum* 2569 14 12 217 0 14 45 7 8 2112 14 4 1/8 146 16 12 1/10 236 12 11 408 7 8 4682 9 1/8 409 5 2 1/10 645 0 3 2902 5 1 1/16 301 9 5 1/16 343 1 3 1780 3 15 1/16 301 19 0 121 6 14 13/15
Nåtidens sum** 2855 5 3 4/9 217 14 1/2 45 7 8 2361 13 4 65/72 155 16 12 1/10 258 3 12 436 1 7 5216 18 10 7/72 409 5 1 19/40 645 3 2902 5 2 1/8 301 9 4 7/16 345 4 2 2164 12 15 7/9 304 1 15 121 6 14 13/15

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.