Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1790

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 238 11 1 5/9 534 9 9 17/36 22 16 2 28 12 11 773 0 11 1/36 16 8 10 564 11 4 7/9 51 8 13 208 9 6 1/4 16 8 10 Selbu-kobberet for 1/2 toll (22 - 16 (…)
2 Kammerjunker von Krogh 99 17 3 1/4 60 9 8 160 6 11 1/4 121 15 12 1/4 38 10 15
3 Kammerherre Peter F. Suhm 224 13 11 1/4 268 16 6 493 10 1 1/4 288 18 8 1/4 204 11 9
4 Generalauditør Collin 49 18 9 5/8 59 10 0 109 8 9 5/8 60 0 7 5/8 49 8 2
5 Justisråd Friedlieb & Co 468 1 14 1/8 398 9 1/2 59 11 1 1/2 51 0 15 866 10 14 5/8 110 12 1/2 461 7 8 7/8 73 0 15 405 3 5 3/4 37 11 1 1/2
6 Kanseliråd Must 12 9 10 3/8 7 6 6 1/2 19 16 7/8 9 18 11 3/8 9 17 5 1/2
7 Fru Lysholm 305 16 7 163 5 4 35 14 10 1/2 30 12 9 469 1 11 66 7 3 1/2 362 8 2 3/4 49 0 0 106 13 8 1/4 17 7 3 1/2
8 Kanseliråd Cramer 43 13 12 1/2 26 14 12 1/4 70 8 8 3/4 47 15 3 22 13 5 3/4
9 Thomas Angells stiftelser 224 13 11 1/4 166 7 1 391 0 12 1/4 229 9 3 1/4 161 11 9
10 Kaptein Anthon Müller 24 19 4 7/8 9 15 0 34 14 4 7/8 30 15 3 7/8 3 19 1
11 Madame Beyer 193 9 9 3/8 136 17 1 99 5 2 1/2 88 9 10 330 6 10 3/8 187 14 12 1/2 194 2 9 5/8 121 9 10 136 4 3/4 66 5 2 1/2
12 Henrik Meincke 243 8 3 211 2 5 5/16 67 9 14 1/2 5 14 2 454 10 8 5/16 73 4 1/2 215 13 11 1/4 54 7 1 238 16 13 1/16 18 16 15 1/2
13 Lorentz Wulf 18 14 7 3/4 22 8 1/2 7 18 13 6 16 2 41 2 8 1/4 14 14 15 22 8 3 1/2 6 16 2 18 14 4 3/4 7 18 13
14 Jomfru Borchgrevinck 49 18 9 5/8 59 14 12 109 13 5 5/8 59 15 3 5/8 49 18 2
15 Jens Finne 62 8 4 69 6 11 131 14 15 69 7 4 1/2 62 7 10 1/2
16 Ole Due 49 18 9 3/4 29 14 12 7 18 13 6 16 2 79 13 5 3/4 14 14 15 49 15 3 3/4 6 16 2 29 18 2 7 18 13
17 Herman Höe 37 8 15 1/8 25 16 8 19 17 1/2 7 12 4 63 5 7 1/8 27 9 4 1/2 30 11 13 5/8 10 12 4 32 13 9 1/2 16 17 1/2
18 Andreas Caspar Hammer 12 9 10 3/8 12 11 0 25 0 10 3/8 13 9 6 7/8 11 11 3 1/2
19 Direktør Peder Hiorts dødsbo 22 8 1/2 22 8 1/2 22 8 1/2
20 Agent Sommer 95 5 12 52 16 0 148 1 12 58 5 0 89 16 12
21 Auksjonsdirektør Busch 39 14 1 24 11 4 64 5 5 36 11 4 27 14 1
22 Madame Wensell 11 18 3 1/2 10 4 3 22 2 6 1/2 10 4 3 11 18 3 1/2
23 Claus Smith 12 9 10 3/8 14 12 11 1/2 27 2 5 7/8 18 8 13 3/8 8 13 8 1/2
24 Cornelius Busch 31 15 4 15 2 14 46 18 2 25 2 14 21 15 4
25 Christian Jelstrup 12 9 10 3/8 14 18 11 27 8 5 3/8 22 12 12 7/8 4 15 8 1/2
26 Kammerjunker von Krogh 4 15 3 4 15 3 4 15 3
27 Justisråd Friedlieb & Co 3 8 1 3 10 9 7/40 6 18 10 7/40 5 0 8 1/4 1 18 1 37/40
28 Kanseliråd Must 6 16 2 7 1 6 1/2 13 17 8 1/2 7 6 13 1/4 6 10 11 1/4
29 Fru Lysholm 23 16 7 23 16 7 20 0 0 3 16 7
30 Kanseliråd Cramer 2 5 6 1/2 2 5 6 1/2 2 5 6 1/2
31 Thomas Angells stiftelser 3 8 1 5 19 5 9 7 6 9 7 6
32 Kaptein Anthon Müller 3 8 1 3 8 1 3 8 1
33 Madame Beyer 13 12 4 32 15 11 41/120 46 7 15 41/120 7 0 0 39 7 15 41/120
34 Henrik Meincke 105 9 15 34 14 14 97/120 140 4 13 97/120 128 16 12 11 8 1 97/120
35 Lorentz Wulf 2 6 1 19/60 2 6 1 19/60 0 0 15 2 5 2 19/60
36 Herman Höe 6 16 2 0 6 3 1/2 7 2 5 1/2 2 6 3 1/2 4 16 2
37 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 17 0 5 10 5 3 1/120 27 5 8 1/120 14 0 0 13 5 8 1/120
38 Madame Wensell 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40 "Af Selboe Kaaber pro 1786. Da Toldfri"
39 Christian And. Lorch 6 16 2 6 16 2 1 10 11 5 5 7
40 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
Transkribert sum* 2146 19 14 190 11 8 1780 3 15 1/16 122 11 4 7/24 476 8 12 299 16 1 3927 3 13 1/16 313 2 12 7/24 776 4 13 2331 6 3/4 193 2 8 1/2 452 5 7 1596 1 12 5/16 323 19 0 120 0 3 19/24
Nåtidens sum** 2385 10 15 5/9 190 11 8 0 2314 13 8 77/144 122 11 4 7/24 499 4 14 328 8 12 4700 4 8 13/144 313 2 12 7/24 792 13 7 2895 13 5 19/36 193 2 8 1/2 503 14 4 1804 11 2 9/16 340 8 0 120 3 19/24

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.