Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1793

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 200 Beholdning [fra Selbu] forrige år, skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 231 6 2 1/9 14 17 5 187 5 12 29/36 71 14 12 418 12 5 11/12 26 12 1 230 2 8 2/9 188 9 13 25/36 26 12 1
2 Kammerjunker von Krogh 53 14 12 53 14 12 53 14 12
3 Kammerherre Peter F. Suhm 217 17 9 1/4 204 3 3 422 0 12 1/4 204 5 5 1/4 217 15 7
4 Generalauditør Collin 48 8 5 5/8 21 7 6 69 15 11 5/8 40 0 7 5/8 29 15 4
5 Justisråd Friedlieb & Co 478 2 7 3/4 53 17 10 1/2 422 2 3 3/4 12 10 12 1/2 900 4 11 1/2 66 8 7 456 6 15 1/4 28 10 12 1/2 443 17 12 1/4 37 17 10 1/2
6 Kanseliråd Must 24 4 2 3/4 11 19 1 36 3 3 3/4 25 14 10 3/4 10 8 9
7 Viseborgermester Knudtzon & Braack 248 2 13 43 2 2 66 18 10 1/4 4 0 10 315 1 7 1/4 47 2 12 218 10 1 1/2 32 0 10 96 11 5 3/4 15 2 2
8 Kanseliråd Cramer 42 7 5 14 13 15 1/4 57 1 4 1/4 36 14 6 20 6 14 1/4
9 Thomas Angells stiftelser 217 17 9 1/4 166 5 5 384 2 14 1/4 200 7 7 1/4 183 15 7
10 Kaptein Anthon Müller 24 4 2 7/8 18 3 13 42 7 15 7/8 26 0 3 7/8 16 7 12
11 Madame Beyer 163 8 2 3/8 71 16 14 87 1 4 8 0 0 250 9 6 3/8 79 16 14 149 6 10 1/8 37 9 6 101 2 12 1/4 42 7 8
12 Madame Wulfs 18 3 2 1/4 7 3 11 17 0 4 1/4 5 13 7 35 3 6 1/2 12 17 2 17 0 7 5 13 7 18 2 15 1/4 7 3 11
13 Henrik Meincke 236 0 11 3/4 61 1 5 1/2 103 5 1/3 8 4 3 1/2 339 5 12 1/12 69 5 9 250 13 3 8 4 3 1/2 88 12 9 1/12 61 1 5 1/2
14 Jomfru Borchgrevinck 48 8 5 5/8 45 7 6 93 15 11 5/8 45 7 13 5/8 48 7 14
15 Jens Finne 60 10 7 42 18 8 103 8 15 53 0 9 1/2 50 8 5 1/2
16 Ole Due 48 8 5 3/4 7 13 11 30 7 6 2 13 7 78 15 11 3/4 9 17 2 42 7 13 3/4 5 13 7 36 7 14 4 3 11
17 Andreas Caspar Hammer 12 2 1 3/8 11 6 13 1/8 23 8 14 1/2 11 6 15 12 1 15 1/2
18 Agentinne Sommers 93 7 15 23 7 10 116 15 9 60 15 1/2 56 0 8 1/2
19 Auksjonsdirektør Busch 68 5 1/2 21 17 10 1/2 90 2 11 53 5 4 1/2 36 17 6 1/2
20 Madame Wensell 10 15 8 1/2 3 6 11 1/2 14 2 4 3 6 11 1/2 10 15 8 1/2
21 Claus Smith 12 2 1 3/8 9 1 10 1/2 21 3 11 7/8 14 1 12 3/8 7 1 15 1/2
22 Christian Jelstrup 181 11 5 14 7 6 79 7 14 1/2 3 16 14 260 19 3 1/2 18 4 4 94 9 11 11 0 6 1/2 166 9 8 1/2 7 3 13 1/2
23 Kammerjunker von Krogh 1 12 4 3 12 12 5 5 0 3 12 12 1 12 4
24 Justisråd Friedlieb & Co 3 11 13 1/2 2 16 7 13 5 7 37/40 19 13 12 37/40 15 10 13 4 2 15 17/40
25 Kanseliråd Must 7 3 11 4 0 10 8 16 11 1/4 20 1 1/4 13 5 9 6 15 7 1/4
26 Viseborgermester Knudtzon & Braack 14 7 6 3 12 9 24 15 10 13/16 42 15 9 13/16 35 6 14 13/16 7 8 11
27 Kanseliråd Cramer 1 16 4 1/2 7 15 13 9 12 1 1/2 7 15 13 1 16 4 1/2
28 Thomas Angells stiftelser 3 11 13 1/2 3 8 1 6 19 14 1/2 6 19 14 1/2
29 Kaptein Anthon Müller 3 11 13 1/2 1 8 1 4 19 14 1/2 4 0 0 0 19 14 1/2
30 Madame Beyer 14 7 6 2 0 5 43 0 9 41/120 59 8 4 41/120 18 0 9 41 7 11 41/120
31 Madame Wulfs 0 17 11 17/30 0 17 11 17/30 0 17 11 17/30
32 Henrik Meincke 118 10 13 1/2 8 5 4 1/2 60 19 12 187 15 14 159 13 11 28 2 3
33 Hoffagent og Apoteker Otto Sommers dødsbo 17 19 3 1/2 6 16 2 1/120 24 15 5 61/120 26 10 11 1/2
34 Christian Jelstrup 7 3 11 2 7 9 9 11 4 7 7 9 2 3 11
35 Madame Wensell 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40
36 Christian And. Lorch 7 3 11 5 6 2 12 9 13 2 1 11 10 8 2
37 Carsten Wensell 1 12 4 3 9 4 5 1 8 1 3 3 3 18 5
38 Hans Sommer 3 11 13 1/2 1 2 5 4 14 2 1/2 3 4 8 1 9 10 1/2
39 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
Transkribert sum* 2081 19 2 201 3 4 431 1 4 25 16 0 1405 4 7 23/24 93 11 6 205 13 4 11/240 3487 3 9 23/24 432 12 8 11/240 524 12 10 1939 9 5 1/8 297 13 12 5/16 245 19 5 1547 14 4 5/6 278 13 5 136 14 1 87/120
Nåtidens sum** 2313 5 4 1/9 201 3 4 446 8 9 25 16 0 1592 10 4 55/72 165 6 2 205 13 4 11/240 3905 15 15 7/8 432 12 8 131/240 551 4 11 2169 11 13 7/72 297 13 12 5/16 245 19 5 1736 4 2 19/36 305 5 6 136 14 1 29/40

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.