Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1779

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 282 6 10 2/3 264 4 12 35/36 546 11 7 23/36 284 15 14 2/9 261 15 8 31/36
2 Fru Geheimrådinne Schøller 132 15 3 5/8 14 13 10 121 14 7 16 7 9 254 9 10 5/8 31 1 3 127 12 12 1/8 15 0 0 126 16 14 1/2 16 1 3
3 Kammerherre Peter F. Suhm 265 10 7 3/8 193 16 12 5/6 159 7 4 5/24 274 1 5/24 185 6 4
4 Etatsråd Hornemann 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
5 Etatsråd Collin 29 10 7/8 20 9 14 49 19 14 7/8 20 10 1 7/8 29 9 13
6 Generalauditør Collin 29 10 7/8 29 9 14 58 19 14 7/8 29 10 1 7/8 29 9 13
7 Justisråd Friedlieb & Co 494 3 4 3/4 17 2 9 42 10 12 1/2 464 10 8 1/2 63 6 15 1/2 958 13 13 1/4 123 0 5 508 16 6 7/8 93 4 6 1/2 449 17 6 31/36 29 15 14 1/2
8 Kanseliråd Must 66 7 9 7/8 6 16 2 24 9 6 42 4 13 5/8 29 1 8 3/8 108 12 7 1/2 60 7 3/8 95 13 13 5/8 29 1 8 3/8 12 18 9 7/8 31 5 8
9 Kanseliråd Cramer 51 12 8 7/8 11 0 3 1/2 24 12 4 12 5 10 3/4 76 4 12 7/8 23 5 14 1/4 54 14 11 3/8 12 5 10 3/4 21 10 1 1/2 11 0 3 1/2
10 Fru Lysholm 354 0 10 1/4 37 8 11 20 15 15 1/2 48 4 3 1/2 277 18 8 56 10 14 1/8 631 19 2 1/4 162 19 12 1/8 333 16 6 1/4 177 10 1 1/3 298 2 12
11 Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo 14 15 1/2 14 14 15 29 9 15 1/2 20 0 15 9 9 1/2
12 Thomas Angells stiftelser 265 10 7 3/8 2 5 6 183 10 7 1/4 2 1 1 3/4 449 0 14 5/8 4 7 2 3/4 251 12 9 5/8 1 10 4 197 8 5 2 16 14 3/4
13 Madame Beyer 265 10 7 3/8 9 1 8 143 9 2 1/2 87 18 4 1/2 233 18 10 3/4 78 14 13 1/24 499 9 2 1/8 189 3 12 1/24 277 0 13 1/8 108 0 0 222 8 5 81 3 12 1/24
14 Jomfru Borchgrevinck 59 0 1 3/4 8 19 12 67 19 13 3/4 9 0 3 3/4 58 19 10
15 Rasmus Finne 73 15 2 1/4 73 14 11 147 9 13 1/4 73 15 4 3/4 73 14 8 1/2
16 Henrik Meincke 265 10 7 3/8 53 6 5 50 3 3 1/2 48 4 3 1/2 225 8 14 50 0 12 1/8 490 19 5 3/8 210 14 8 1/8 322 0 3/8 194 16 3 1/4 168 19 5 6 18 4 7/8
17 Henrich Meincke for alle partisipanter 3 15 10 17 7 14 21 3 8 17 11 8 3 12 0
18 Lorentz Wulf 36 17 9 4 17 14 5 13 7 34 17 5 1/2 7 16 15 49/60 71 14 14 1/2 18 8 4 49/60 42 8 81/4 14 0 0 29 6 6 1/4 4 8 4 49/60
19 Ole Due 44 5 1 1/8 5 13 7 36 9 13 6 8 11 1/6 80 14 14 1/8 12 2 2 1/6 43 10 11 23/24 6 8 11 1/6 37 4 2 1/6 5 13 7
20 Hans Jepsen 22 2 8 5/8 10 14 8 3/4 32 17 1 3/8 20 14 12 5/8 12 2 4 3/4
21 Andreas Caspar Hammer 14 15 1/2 9 7 12 24 2 12 1/2 12 7 14 11 14 14 1/2
22 Thomas og Christian Jelstrup 14 15 1/2 14 14 15 29 9 15 1/2 14 15 1 14 14 14 1/2
23 Mathias Friis 14 15 1/2 9 1 8 11 14 5 3/4 26 9 6 1/4 9 1 8 7 4 11 3/4 0 2 5 79 4 10 1/2 7 11 8 5/12
24 Direktør Peder Hiort 22 2 8 5/8 22 2 6 1/2 44 4 15 1/8 22 2 9 3/8 22 2 5 3/4
25 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 6 16 2 56 14 6 73 13 14 13/120 137 4 6 13/120 93 10 9 3/4 43 13 12 43/120
26 Kanseliråd Thaysen 0 0 1 3/4 0 0 1 3/4 0 0 1 3/4
27 Auksjonsdirektør Busch 36 17 5 1/2 50 8 3 87 5 8 1/2 36 0 0 51 5 8 1/2
28 Torkild Myhre 2 5 6 10 6 1 12 11 7 19 6 1 2 5 6
29 Madame Wensell 8 10 2 1/2 13 5 11 3/4 21 15 14 1/4 13 9 9 1/2 8 6 4 3/4
Transkribert sum* 2541 0 0 727 1 0 156 12 0 340 6 4 2072 13 8 1/12 487 16 8 79/120 4613 13 8 1/12 1111 15 12 74/120 2579 1 1 11/36 805 5 9 1/24 2034 12 6 25/36 319 12 14 103/120
Nåtidens sum** 2823 6 10 2/3 127 1 0 286 12 0 340 6 4 2336 18 5 31/72 487 15 13 39/40 4860 5 7/72 1120 15 12 39/40 2863 17 12 1/72 814 5 8 3/8 2356 8 1/72 319 12 15 9/40

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.