Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1782

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 160 Innkommende kobber fra Mokk, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 270 Tilsammen, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 400 Utgående kobber, 1/2 toll 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 316 9 13 295 1 8 5/36 21 11 1 611 11 5 5/36 21 11 1 611 11 5 5/36 21 11 1
2 Fru Geheimrådinne Schøller 149 0 14 3/8 145 14 7 1/2 294 15 5 7/8 145 17 14 5/8 148 17 7 1/4
3 Kammerherre Peter F. Suhm 298 1 12 3/4 249 6 5 547 8 1 3/4 249 13 14 1/4 297 14 3 1/2
4 Fru etatsrådinne Collin 33 2 6 3/4 33 5 7 66 7 13 3/4 33 6 3 1/4 33 1 10 1/2
5 Generalauditør Collin 33 2 6 3/4 33 5 7 66 7 13 3/4 33 6 3 1/4 33 1 10 1/2
6 Justisråd Friedlieb & Co 612 14 13 557 6 1 1/4 41 3 12 90/240 1170 0 14 1/4 41 3 12 90/240 558 0 4 44 3 12 90/240 612 0 10 1/4
7 Kanseliråd Must 16 11 3 3/8 40 12 6 1/2 57 3 9 7/8 51 12 12 5/8 5 10 13 1/4
8 Kanseliråd Cramer 57 19 3 7/8 35 4 8 1/4 93 3 12 1/8 55 5 13 3/4 37 17 14 3/8
9 Fru Lysholm 414 0 4 3/8 341 6 14 1/2 14 0 4 102/240 755 7 2 7/8 14 0 4 102/240 359 14 12 102/240 14 0 4 102/240 395 12 6 3/4
10 Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo 16 11 3 3/8 15 2 7 1/8 31 13 10 7/8 15 2 13 5/8 16 10 13 1/4
11 Thomas Angells stiftelser 298 1 12 3/4 260 14 10 1/2 558 16 7 1/4 281 1 8 3/4 277 14 14 1/2
12 Madame Beyer 281 10 9 3/8 254 16 3 1/2 68 15 12 186/240 536 6 12 7/8 68 15 12 186/240 295 2 11 5/8 68 15 12 186/240 241 4 1 1/4
13 Jomfru Borchgrevinck 66 4 13 1/2 66 10 14 132 15 11 1/2 126 12 6 1/2 6 3 5
14 Rasmus Finnes dødsbo 82 16 7/8 50 5 8 3/9 133 1 9 5/8 50 7 7 3/4 82 14 2 1/4
15 Henrik Meincke 314 13 1/8 236 5 4 3/8 58 0 4 102/240 550 18 4 1/2 58 0 4 102/240 236 12 8 3/4 58 0 4 102/240 314 5 11 3/4
16 Lorentz Wulf 33 2 6 3/4 28 18 3/4 6 16 8 13/240 62 0 7 1/2 6 16 8 13/240 30 0 12 1/4 7 0 0 31 19 11 1/4
17 Ole Due 57 19 3 7/8 58 4 8 1/4 6 16 8 13/240 116 3 12 1/8 6 16 8 13/240 60 5 13 3/4 6 16 8 13/240 55 17 14 3/8
18 Hans Jepsen 8 5 9 3/4 18 1 12 1/4 26 7 6 18 17 1 3/8 7 10 4 5/8
19 Andreas Caspar Hammer 16 11 3 3/8 15 3 4 3/4 31 14 8 1/8 15 3 10 7/8 16 10 13 1/4
20 Thomas og Christian Jelstrup 15 9 0 15 9 0 15 9 0
21 Mathias Friis 33 2 6 3/4 57 11 2 1/2 90 13 9 1/4 57 11 14 3/4 33 1 10 1/2
22 Direktør Peder Hiort 24 16 13 1/4 4 19 1 1/4 29 15 14 1/2 24 19 5/8 4 16 13 7/8
23 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 42 5 1/2 42 5 1/2 42 5 1/2
24 Auksjonsdirektør Busch 24 17 4 78/240 24 17 4 78/240 24 17 4 78/240
25 Madame Wensell 5 13 4 18/240 5 13 4 18/240 5 13 4 18/240
26 Fru Geheimrådinne Schøller 16 3 1 13 11 8 29 14 12 13 11 8 16 3 4
27 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
28 Justisråd Friedlieb & Co 4 1 4 3/4 18 17 2 49 12 9 1/4 47 18 7 1/2 7 2 6 127 11 13 1/2 7 2 6 120 9 7 1/2
29 Kanseliråd Must 8 2 9 1/2 26 18 12 33 19 6 69 0 11 1/2 39 4 8 1/2 29 16 3
30 Kanseliråd Cramer 12 2 7 10 3 10 22 6 1 10 3 10 12 2 7
31 Fru Lysholm 67 1 6 3/8 24 4 14 56 4 14 3/4 14 15 1 162 6 4 1/8 50 19 13 1/4 11 6 6 7/8
32 Thomas Angells stiftelser 4 1 4 3/4 2 16 14 3/4 6 18 3 1/2 6 18 3 1/2
33 Madame Beyer 16 5 3 13 9 6 102 11 5 1/4 38 11 2 1/24 170 17 7/24 115 4 4 55 12 12 7/24
34 Henrik Meincke 95 10 7 5/8 55 4 7 56 4 14 3/4 12 16 13 1/2 219 16 10 7/8 192 5 10 27 11 7/8
35 Lorentz Wulf 5 7 12 6 12 5 1/4 5 0 10 49/60 17 0 12 19/60 6 0 0 11 0 12 19/60
36 Ole Due 6 12 5 1/2 6 12 5 1/2 3 0 0 3 12 5 1/2
37 Mathias Friis 16 5 3 1 11 5/12 17 16 3 5/12 16 10 0 1 6 3 5/12
38 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 12 3 14 1/4 66 3 7 13 16 15 23/120 92 4 4 103/120 51 6 13 1/2 40 17 7 43/120
39 Auksjonsdirektør Busch 13 0 3 3/4 15 12 1/2 58 12 4 1/4 12 0 0 16 12 4 1/4
40 Torkild Myhre 4 1 4 3/4 11 14 7 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4
41 Madame Wensell 9 18 8 1/4 1 17 4 3/4 11 15 13 2 6 3 9 9 10
42 Justisråd Gerrit Hornemann 40 10 6 40 10 6 40 10 6
Transkribert sum* 2848 8 5 227 12 10 172 8 0 397 0 10 47 18 7 1/2 40 10 6 2518 3 7 200 16 2 89/120 268 8 11 5366 11 12 268 8 11 1086 6 4 29/120 2714 4 12 1/8 269 16 11/20 519 14 12 1/4 2652 6 15 7/8 366 11 7 119/120
Nåtidens sum** 3164 18 2 227 12 10 172 7 13 367 9 3/4 47 18 7 1/2 40 10 6 2813 4 14 13/18 200 16 2 41/60 289 19 12 1/120 5978 3 1 37/72 289 19 12 1/120 1086 6 4 3/5 2714 4 12 4/5 271 12 2 229/240 519 14 12 1/4 3263 18 5 7/18 21 11 1 436 11 8 7/20

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.