Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1773

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 343 6 12 345 11 3 1/9 688 17 15 1/9 352 10 12 336 7 4 1/9
2 Kammerherreinde Schøller 161 13 12 1/8 15 17 11 1/2 116 8 8 1/2 37 9 1 278 2 4 5/8 53 6 12 1/2 156 9 9 5/8 17 7 9 121 12 11 36 4 3 1/2
3 Kammerherre Hornemann 35 18 9 7/8 15 4 6 1/4 16 12 12 36 10 4 9/10 2 0 8 4/15 72 8 14 31/40 33 17 10 31/60 56 11 10 31/40 29 0 8 15 17 4 4 9 10 31/60
4 Kammerherre Peter F. Suhm 323 7 8 3/8 4 6 15 1/2 205 12 3 19 13 12 1/4 528 19 11 7/8 24 0 11 3/4 283 9 7/8 245 10 10 1/2 24 0 11 3/4
5 Etatsråd Hornemann 15 4 6 1/4 16 12 12 21 8 10 1/2 13 12 9 29/30 21 8 10 1/2 45 9 12 13/60 21 8 10 1/2 18 18 13 1/2 26 10 14 43/60
6 Kanseliråd Must 80 16 14 1/8 13 0 14 1/2 26 9 8 1/2 50 10 13 1/4 14 17 8 1/4 131 7 11 3/8 54 7 15 1/4 96 3 3/8 32 17 8 1/4 35 4 11 21 10 7
7 Fru Lysholm 547 18 13 1/4 73 18 7 1/2 31 15 7 95 13 5 359 9 7 113 11 4 1/6 907 8 4 1/4 314 18 7 2/3 606 15 7 3/4 227 8 15 1/2 300 12 12 1/2 87 9 8 1/6
8 Kanseliråd Cramer 44 18 4 1/4 6 12 6 1/8 21 6 14 7 2 11 3/4 66 5 2 1/4 13 15 1 7/8 42 17 9 7 2 11 3/4 23 7 9 1/4 6 12 6 1/8
9 Agent Lassen 44 18 4 1/4 27 9 14 72 8 2 1/4 49 5 10 1/4 23 2 8
10 Kammerråd Hoffs dødsbo 17 19 5 18 6 12 36 6 1 18 17 0 17 9 1
11 Thomas Angells stiftelser 323 7 8 3/8 4 6 15 1/2 266 1 0 2 1 12 3/4 589 8 8 3/8 6 8 12 1/4 320 1 10 7/8 269 6 13 1/2 6 8 12 1/4
12 Madame Friedlieb 547 18 13 1/4 13 4 12 1/4 8 6 6 260 7 15 1/4 21 17 1/5 808 6 12 1/2 43 8 2 59/60 510 9 10 3/4 37 19 10 1/2 297 17 1 3/4 5 8 8 29/60
13 Madame Anna Cramer 44 18 4 1/4 5 5 14 1/2 22 17 12 3/4 5 14 3 67 16 1 11 0 1 1/2 41 6 1 3/4 5 14 3 26 9 15 1/4 5 5 14 1/2
14 Jomfru Borchgrevinck 71 17 3 3/4 73 6 1 145 3 4 3/4 73 6 8 3/4 71 16 12
15 Rasmus Finne 89 16 8 3/4 89 12 3 179 8 11 3/4 90 13 10 3/4 88 15 1
16 Henrik Meincke 215 11 11 1/8 73 18 7 1/2 55 12 1/4 41 11 14 54 1 0 32 5 13 1/7 369 12 11 1/8 203 8 3 248 0 12 3/8 145 3 13 1/4 121 11 14 1/4 58 4 5 3/4
17 Otto Beyer 323 7 8 3/8 8 13 15 9 5 5 3/8 99 16 8 214 1 8 40 13 7 3/4 537 9 3/8 158 9 4 1/8 314 3 10 3/8 128 14 13 1/4 223 5 6 29 14 6 7/8
18 Lorentz Wulf 53 17 14 5/8 5 5 14 1/2 8 6 6 34 6 6 3 9 14 13/20 88 4 4 5/8 17 2 3 3/20 48 6 2 5/8 13 10 0 39 18 2 3 12 3 3/20
19 Ole Due 53 17 14 5/8 8 6 6 38 0 4 0 10 10 1/2 91 18 2 5/8 8 17 1/2 51 4 1/8 3 10 0 40 14 2 1/2 5 7 1/2
20 Hans Jepsen 44 18 4 1/4 22 3 2 67 1 6 1/4 43 1 2 3/4 24 0 3 1/2
21 Andreas Caspar Hammer 17 19 5 11 10 10 29 9 15 16 16 10 12 13 5
22 Thomas og Christian Jelstrup 17 19 5 14 11 6 32 10 10 14 11 8 1/2 17 19 2 1/2
23 Direktør Peder Hiort 26 18 15 3/8 27 10 2 54 9 1 3/8 27 10 4 7/8 26 18 12 1/2
24 Carsten Schiødts dødsbo 2 5 0 0 0 7/10
25 Kanseliråd Thaysen 13 0 14 1/2 13 0 14 1/2 11 0 0 2 0 14 1/2
26 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 13 0 14 1/2 133 2 0 44 2 11 1/4 190 5 9 21/40 40 15 0 49 10 9 21/40
27 Torkild Myhre 8 13 15 8 13 15 8 0 0 0 13 15
28 Auksjonsdirektør Busch 58 4 10 19 18 12 78 3 6 49 18 12 28 4 10
29 Ernst Wensell 12 9 9 2 19 6 3/4 15 8 15 3/4 11 8 5 4 0 10 3/4
30 Kammerråd Meinckes dødsbo 0 1 9 19/60 0 1 9 19/60 0 1 9 19/60
31 Carsten Schiødts dødsbo 2 5 0 0 0 0 7/10 2 5 0 0 0 7/10 0 0 7/10 [ikke samsvar i verdier]
Transkribert sum* 3090 0 12 243 10 4 169 9 0 499 2 8 2087 17 13 3/20 382 2 14 3/40 5177 18 9 3/20 1294 4 10 3/40 3133 14 10 3/20 888 13 3 2044 3 15 405 11 7 3/40
Nåtidens sum** 3433 7 8 243 10 4 169 9 0 499 2 8 2333 9 47/180 382 2 13 277/420 5866 16 7 137/180 1296 9 10 3/40 3484 5 13/20 788 10 11 7/10 2380 11 3 1/9 405 11 7 3/40

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.