Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1777

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 285 10 8 4/9 312 16 8/9 598 6 9 1/3 330 10 3 7/9 207 16 5 5/9
2 Kammerherreinde Schøller 134 9 4 1/8 16 2 11 133 17 14 12 13 11 268 7 2 1/8 28 16 6 143 2 12 5/8 12 13 11 125 4 5 1/2 16 2 11
3 Kammerherre Hornemann 29 17 9 7/8 11 11 1 20 19 2 97/120 41 8 10 7/8 20 19 2 97/120 12 1 3 7/8 20 19 2 29 7 7 0 0 97/120
4 Kammerherre Peter F. Suhm 268 18 8 3/8 308 3 9 1 17 8 1/3 577 2 1 3/8 1 17 8 2/3 309 15 4 3/8 1 17 8 2/3 267 6 13
5 Etatsråd Hornemann 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
6 Etatsråd Collin 29 17 9 7/8 29 17 9 7/8 10 12 12 7/8 19 4 13
7 Generalauditør Collin 29 17 9 7/8 62 1 12 91 19 5 7/8 62 1 15 7/8 29 17 6
8 Justisråd Friedlieb & Co 44 16 6 5/8 5 7 9 34 15 12 33 7 9 1/2 15 15 3 1/2 78 4 1/8 55 18 8 1/2 35 4 14 1/8 34 0 10 42 19 2 21 17 14 1/2
9 Kanseliråd Must 67 4 10 1/8 13 4 11 26 17 13 43 9 3 34 2 12 3/8 110 13 13 1/8 74 5 4 3/8 71 18 10 3/4 34 2 12 3/8 38 15 2 3/8 40 2 8
10 Kanseliråd Cramer 52 5 12 5/8 12 2 1/4 27 6 15 1/4 5 5 11 1/4 79 12 11 7/8 17 7 11 1/2 39 14 10 7/8 5 5 11 1/4 39 18 1 12 2 1/4
11 Fru Lysholm 328 13 11 1/8 95 5 12 22 17 2 1/4 49 5 10 1/3 283 5 14 3/4 32 18 10 1/6 611 19 9 7/8 200 7 2 3/4 367 13 8 19/24 134 18 10 1/6 244 6 1 1/12 65 8 8 7/12
12 Fru Justisrådinne Cari Suhms 425 15 15 1/2 13 8 14 1/2 335 6 14 3/4 6 6 3 761 2 14 1/4 19 15 1 1/2 386 1 13 3/4 19 15 1 1/2 375 1 1/2
13 Kammerråd Hoffs dødsbo 14 18 13 17 8 9 1/4 32 7 6 1/4 20 0 7 12 6 15 1/4
14 Agent Lassens dødsbo 20 11 12 3/4 20 11 12 3/4 21 11 13 1/2
15 Thomas Angells stiftelser 268 18 8 3/8 5 5 14 243 4 10 1/4 7 5 12 1/2 512 3 2 5/8 12 11 10 1/2 315 0 1 7/8 5 3 15 3/4 197 3 3/4 7 7 10 3/4
16 Madame Anna Cramers dødsbo 27 18 13 1/4 4 4 9 27 18 13 1/4 4 4 9 27 18 13 1/4 4 4 9
17 Jomfru Borchgrevinck 59 15 3 3/4 68 14 2 128 9 5 3/4 68 14 9 3/4 59 14 12
18 Rasmus Finne 74 14 3/4 85 17 10 1/2 160 11 11 1/4 85 2 2 3/4 75 9 8 1/2
19 Madame Beyer 298 16 3 21 3 8 14 15 12 3/4 98 11 4 2/3 239 19 8 58 12 11 5/8 538 15 11 193 3 5 1/24 314 16 12 1/4 109 14 2 3/4 223 18 14 3/4 83 9 2 7/24
20 Henrik Meincke 268 18 8 3/8 119 2 3 55 2 8 1/4 49 5 10 1/3 228 17 11 3/4 87 12 1 5/12 497 16 4 1/8 311 2 7 203 12 2 3/8 196 7 1 195 4 1 3/4 114 15 6
21 Lorentz Wulf 37 7 1/4 5 7 9 5 15 15 1/3 30 15 9 1/2 7 16 12 59/60 68 2 9 3/4 19 0 5 19/60 38 0 14 1/4 7 0 0 31 1 11 1/2 12 0 5 19/60
22 Ole Due 44 16 6 5/8 5 15 15 2/3 38 0 9 1/2 6 16 1/6 82 17 1/8 12 11 15 1/2 50 11 4 5/8 8 4 12 1/2 32 5 11 1/2 4 7 3
23 Hans Jepsen 22 8 3 3/8 10 18 1 33 6 4 3/8 10 13 6 5/8 22 12 13 3/4
24 Andreas Caspar Hammer 14 18 13 11 18 6 26 17 3 14 3 3 12 14 0
25 Thomas og Christian Jelstrup 14 18 13 17 3 6 1/2 32 2 3 1/2 17 3 8 1/2 14 18 11
26 Mathias Friis 14 18 13 5 5 14 2 16 7 3/4 14 18 13 8 2 5 3/4 0 0 2 7 3 5 14 18 11 0 19 3/4
27 Direktør Peder Hiort 22 8 3 3/8 25 15 4 3/4 48 3 8 1/8 25 10 10 3/8 22 12 13 3/4
28 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 15 17 10 57 19 9 1/3 27 9 1/40 101 6 3 43/120 42 10 0 58 16 3 43/120
29 Kanseliråd Thaysen 15 17 10 15 12 1 31 9 11 15 11 15 1/4 15 17 11 3/4
30 Auksjonsdirektør Busch 37 13 11 2/3 27 6 14 7/12 65 0 10 1/4 23 11 0 41 9 10 1/4
31 Torkild Myhre 5 5 14 5 3 15 1/2 10 9 13 1/2 5 3 15 3/4 5 5 13 3/4
32 Ernst Wensells dødsbo 8 13 15 7 1 11 1/2 15 15 10 1/2 4 16 6 10 19 4 1/2
Transkribert sum* 2569 14 12 296 9 0 172 2 0 347 17 8 2305 15 4 405 3 14 11/30 4875 9 12 1/4 1221 12 6 11/30 2579 10 9 1/24 695 4 5 23/24 2126 2 23/24 528 8 49/120
Nåtidens sum** 2855 5 4 4/9 296 9 0 172 2 0 347 17 8 1/3 2618 11 1 5/36 405 3 15 1/5 5473 16 5 7/12 1221 12 7 8/15 2981 17 15 59/72 693 4 5 23/24 2334 18 6 37/72 528 8 1 23/40

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.