Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1771

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 346 19 2/9 274 12 1/3 621 11 5/9 396 16 4 8/9 224 14 11 2/3
2 Kammerherreinde Schøller 163 7 12 2/3 18 4 11 93 11 6 38 17 0 256 19 2 2/3 57 1 11 137 11 6 18 10 8 119 7 12 2/3 38 11 3
3 Kammerherre Hornemann 36 6 2 7/8 4 8 13 3/4 258 12 12 15 18 2 1/4 585 8 5 3/4 20 7 0 328 12 12 5 2 1 1/2 256 15 9 3/8 15 4 14 1/2
4 Konferenseråd Suhm 326 15 9 3/8 4 8 13 3/4 258 12 12 15 18 2 1/4 585 8 5 3/4 20 7 0 328 12 12 5 2 1 1/2 256 15 9 3/8 15 4 14 1/2
5 Etatsråd Gerrit Hornemann 36 6 2 7/8 15 11 1/8 12 17 2 28 14 12 12 11 8 43/60 65 0 14 7/8 40 19 10 101/120 33 7 10 1/2 30 0 13 1/2 31 13 4 3/8 10 18 13 41/120
6 Kanseliråd Must 81 13 14 3/8 13 6 9 1/4 30 7 13 38 3 3/4 28 3 12 1/2 119 16 15 1/8 71 18 2 3/4 57 14 2 3/4 51 1 15 1/4 62 2 12 1/8 20 16 3 1/2
7 Kanseliråd Cramer 45 7 11 1/2 7 11 15 1/4 16 8 7 7 14 6 61 16 2 1/2 15 6 5 1/42 33 15 10 7 14 6 28 0 8 1/2 7 11 15 1/42
8 Kammerråd Meincke 689 17 5 1/2 142 3 8 94 4 3 1/2 64 5 10 411 0 4 36 1 14 19/60 1100 17 9 1/2 336 15 3 49/60 611 0 4 260 3 14 489 12 5 1/2 76 11 5 49/60
9 Kammerråd Hoff 18 3 1 1/2 12 11 7 30 14 8 1/2 12 11 7 18 3 1 1/2
10 Agent Lysholm 90 15 7 8 17 11 1/2 6 1 0 41 15 10 1/2 37 15 1 3 15 14 1/6 128 10 8 60 10 13 1/6 88 4 5 1/4 48 16 7 1/4 40 6 2 3/4 11 14 5 11/12
11 Agent Lassen 45 7 11 1/2 36 14 4 82 1 15 1/2 45 13 12 1/2 36 8 3
12 Thomas Angells stiftelser 326 15 9 3/8 4 8 13 3/4 214 6 1 1 0 10 1/4 541 1 10 3/8 5 9 8 276 0 0 3 8 9 265 1 10 3/8 2 0 15
13 Rådmann Friedlieb 517 8 1/4 15 3 14 1/2 6 8 9 203 7 13 1/2 16 13 7 11/15 720 15 13 3/4 38 5 15 7/30 376 10 14 1/2 16 13 3 344 4 15 1/4 21 12 12 7/30
14 Madame Anna Cramer 45 7 11 1/2 6 1 9 16 18 7 6 3 8 62 6 2 1/2 12 5 1 32 16 8 6 3 8 29 9 10 1/2 6 1 9
15 Carsten Schiødt 217 17 3/4 19 5 11 130 14 5 1/4 3 13 5 7/10 348 11 6 22 19 7/10 198 10 11 8 4 1 150 0 11 14 14 15 7/10
16 Otto Beyer 272 6 5 1/8 4 8 13 3/4 10 12 11 3/4 109 5 9 111 19 9 11 6 10 2/5 384 5 14 1/8 735 13 12 9/10 203 10 15 83 16 12 3/20 180 14 15 1/8 51 17 3/4
17 Rasmus Finne 72 12 5 5/8 57 9 8 130 1 13 5/8 59 16 4 70 5 9 5/8
18 Theodorius Møllman 54 9 4 1/4 39 7 2 93 16 6 1/4 39 7 2 54 9 4 1/4
19 Lorentz Wulf 36 6 2 7/8 6 1 9 6 8 9 13 7 6 5 3 8 13/20 49 13 8 7/8 17 13 10 13/20 9 15 6 13 0 0 29 18 2 7/8 4 13 10 13/20
20 Direktør Peder Hiort 27 4 10 1/8 21 11 1 48 15 11 1/8 21 11 1 27 4 10 1/8
21 Direktør Borchgrevink 18 3 1 1/2 14 7 6 32 10 7 1/2 14 7 6 18 3 1 1/2
22 Kanseliråd Thaysen 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4
23 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 13 6 9 1/4 102 17 0 3 13 21/40 119 16 9 31/40 97 10 0 22 6 9 31/40
24 Torkild Myhre 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4
25 Ernst Wensell 9 12 13 1/2 0 9 12 3/4 10 2 10 1/4 6 16 12 3 5 14 1/4
Transkribert sum* 3122 11 2 248 16 2 794 10 0 385 13 12 1776 14 12 1/2 202 12 13 27/40 4899 5 14 1/2 1031 12 11 27/4 2610 12 5 1/2 718 14 1 13/20 2288 13 9 312 18 10 1/40
Nåtidens sum** 3469 10 2 55/72 237 13 15 5/8 194 9 7 372 16 10 2290 4 12 5/6 207 4 12 5/24 6050 4 6 61/72 1612 5 5 17/28 3306 6 10 7/18 688 18 2 13/20 2733 12 11 11/24 323 7 2 67/70

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.