Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Fru Geheimrådinne Schøllers dødsbo

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1786 1 161 12 15 1/2 135 5 10 14/15 296 18 10 13/30 181 4 2 1/2 115 14 7 14/15
2 13 18 1 1 5 8 3/4 9 11 5 2/5 24 14 15 3/20 7 10 0 17 4 15 7/20

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.