Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Fru Justisrådinne Cari Suhms

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1777 1 425 15 15 1/2 13 8 14 1/2 335 6 14 3/4 6 6 3 761 2 14 1/4 19 15 1 1/2 386 1 13 3/4 19 15 1 1/2 375 1 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.