Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Fru sal. Konferenseråd Sommer

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1763 1 51 12 4 1/2 54 10 3 106 2 7 1/2 106 2 7 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.