Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Jochum Angells dødsbo

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1757 1 6 18 7/28 6 18 7/28 6 18 7/28

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.