Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kanseliråd Angells arvinger

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1769 1 1 0 1/4 0 1 0 1/4 1 0 1/4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.