Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1811
Retning: Inn
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Anthon Koskakoff 20 Arkhangelsk Russland Russland Russland Russland Russland
2 Andreas Moseoff 21 Arkhangelsk Russland Russland Russland
3 Andreassen 27 13 1/2 Trondheim Norge Norge Norge Trondheim Norge
4 Arent Sebiørning 34 Barøya Norge Barøya Norge Nordland Norge
5 Christian Hegelund 8 Kvæfjord Norge Nordland Norge Senja Norge
6 Fedor Davidoff 4 50 Arkhangelsk Russland Russland Russland
7 Fredrik Kosnisoff 10 Arkhangelsk Russland Russland Russland
8 Harald Johansen 15 8 1/2 Trondheim Norge Norge Norge Trondheim Norge
9 Hendrik Klæboe 25 18 Strømfiord Nordland Norge Nordland Norge
10 Hans Barstad 28 8 Trondheim Norge Norge Norge Trondheim Norge
11 Ivan Tobiakin 3 Kem Russland Russland Russland
12 Johan Berensen 5 Senja Norge Nordland Norge Senja Norge
13 Ivan Elianoff 12 Kem Russland Russland Russland
14 Jonas Falch 17 9 Trondheim Norge Norge Norge Nordland Norge
15 Jefenle Jerakka 18 2000 Arkhangelsk Russland Russland Russland Russland Russland
16 Jakob Jemanoff 19 1500 Kem Russland Russland Russland Russland Russland
17 Ivan Mikaloff 24 3000 Kem Russland Russland Russland Russland Russland
18 Johannes Bejer 7 Bergen Norge Norge Norge Bergen Norge
19 Jan Kaasken 31 Arkhangelsk Russland Russland Russland Russland Russland
20 Jakob N. Olsen 11 1/2 Bergen Norge Norge Norge Bergen Norge
21 Mikael Heggelund 6 2 Tromsø Norge Nordland Norge Tromsø Norge
22 Otte Kransen 7 9 1/2 Senja Norge Nordland Norge Senja Norge
23 Ole E Rud 9 5 Kristiansund Norge Norge Norge Norge Norge
24 Ole Iversen 11 11 1/2 Løyøen Nordland Norge Dallen
25 Ole Eliasen 23 9 1/2 Trondheim Norge Norge Norge Senja Norge
26 Olexe Garboe 26 4000 Arkhangelsk Russland Russland Russland Russland Russland
27 Petter Sørensen 1 Tromsø Norge Nordland Norge Tromsø Norge
28 Petter Mostrøm 2 Lødingen Norge Nordland Norge Nordland Norge
29 Poul Wold 14 8 1/2 Trondheim Norge Norge Norge Trondheim Norge
30 Petter Seberug 22 6 Trondheim Norge Norge Norge Trondheim Norge
31 Petter Mostrøm 30 5 Lødingen Norge Nordland Norge Nordland Norge
32 Pronobj Sebitoff 29 Arkhangelsk Russland Russland Russland
33 Stephan Ivanoff 13 Kem Russland Russland Russland
34 Wilhelm H: Delern 32 6 Hammerfest Norge Finnmark Norge Bergen Norge
35 Wasseli Wassellinoff 33 Kem Russland Russland Russland
36 Ole Svee 16 6 Trondheim Norge Norge Norge Trondheim Norge

* Nåtidens land.