Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpslister

Nr. Sted År Retning AS Kilder Notat
1 Arendal 1756 Ut 471 Originalkilde
2 Arendal 1786 Inn 475 Originalkilde
3 Arendal 1786 Ut 474 Originalkilde
4 Arendal 1794 Inn 503 Originalkilde
5 Arendal 1794 Ut 534 Originalkilde
6 Bergen 1786 Inn Originalkilde Ingen ekstrakt over innkomne skippere.
7 Bergen 1786 Ut Originalkilde Ingen ekstrakt over utgående skippere.
8 Bergen 1794 Inn Originalkilde ( 1 2 3 ) Ingen ekstrakt over innkomne skippere.
9 Bergen 1794 Ut Originalkilde ( 1 2 ) Ingen ekstrakt over utgående skippere.
10 Christiania 1786 Inn 396 Originalkilde
11 Christiania 1786 Ut 400 Originalkilde
12 Christiania 1794 Inn 521 Originalkilde
13 Christiania 1794 Ut 508 Originalkilde ( 1 2 )
14 Drammen 1786 Inn 486 Originalkilde
15 Drammen 1786 Ut 490 Originalkilde
16 Drammen 1794 Inn 674 Originalkilde
17 Drammen 1794 Ut 673 Originalkilde
18 Flekkefjord 1756 Inn 144 Originalkilde
19 Flekkefjord 1756 Ut 142 Originalkilde
20 Flekkefjord 1786 Inn 150 Originalkilde Det er ikke oppgitt hvor skipperne er(…)
21 Flekkefjord 1786 Ut 150 Originalkilde Det er ikke oppført hvor skipperne ha(…)
22 Flekkefjord 1794 Inn 114 Originalkilde Det er ikke oppgitt hvor skipperne ha(…)
23 Flekkefjord 1794 Ut 107 Originalkilde Det er ikke oppført hvor skipperne ha(…)
24 Fredrikstad 1786 Inn 138 Originalkilde
25 Fredrikstad 1786 Ut 144 Originalkilde
26 Fredrikstad 1794 Inn 145 Originalkilde
27 Fredrikstad 1794 Ut 145 Originalkilde
28 Grimstad 1786 Inn Ingen ekstrakter
29 Grimstad 1786 Ut Ingen ekstrakter
30 Grimstad 1794 Inn Ingen ekstrakter
31 Grimstad 1794 Ut Ingen ekstrakter
32 Halden 1786 Inn 371 Originalkilde
33 Halden 1786 Ut 329 Originalkilde
34 Halden 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
35 Halden 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
36 Hammerfest 1797 Inn 21 Originalkilde
37 Hammerfest 1797 Ut 23 Originalkilde
38 Hammerfest 1798 Inn 26 Originalkilde
39 Hammerfest 1798 Ut 26 Originalkilde
40 Hammerfest 1799 Inn 20 Originalkilde
41 Hammerfest 1799 Ut 19 Originalkilde
42 Hammerfest 1800 Inn 31 Originalkilde
43 Hammerfest 1800 Ut 31 Originalkilde
44 Hammerfest 1801 Inn 38 Originalkilde
45 Hammerfest 1801 Ut 39 Originalkilde
46 Hammerfest 1802 Inn 41 Originalkilde
47 Hammerfest 1802 Ut 41 Originalkilde
48 Hammerfest 1803 Inn 33 Originalkilde I tillegg 18 båter hvis drektighet ut(…)
49 Hammerfest 1803 Ut 31 Originalkilde I tillegg 18 båter hvis drektighet ut(…)
50 Hammerfest 1804 Inn 27 Originalkilde
51 Hammerfest 1804 Ut 27 Originalkilde
52 Hammerfest 1805 Inn 34 Originalkilde
53 Hammerfest 1805 Ut 34 Originalkilde
54 Hammerfest 1806 Inn 36 Originalkilde
55 Hammerfest 1806 Ut 36 Originalkilde
56 Hammerfest 1807 Inn 42 Originalkilde
57 Hammerfest 1807 Ut 40 Originalkilde
58 Hammerfest 1808 Inn 45 Originalkilde
59 Hammerfest 1808 Ut 38 Originalkilde
60 Hammerfest 1809 Inn 13 Originalkilde
61 Hammerfest 1809 Ut 12 Originalkilde
62 Hammerfest 1810 Inn 22 Originalkilde
63 Hammerfest 1810 Ut 20 Originalkilde
64 Hammerfest 1811 Inn 36 Originalkilde
65 Hammerfest 1811 Ut 30 Originalkilde
66 Holmestrand 1786 Inn Protokollen er ikke bevart
67 Holmestrand 1786 Ut 148 Originalkilde
68 Holmestrand 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
69 Holmestrand 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
70 Ihlen 1786 Inn Originalkilde Ingen ekstrakter over innkomne skippere
71 Ihlen 1786 Ut Originalkilde Ingen ekstrakter over utgående skippere
72 Ihlen 1794 Inn Ingen ekstrakter over innkomne skippere
73 Ihlen 1794 Ut Ingen ekstrakter over utgående skippere
74 Kragerø 1756 Ut 214 Originalkilde
75 Kragerø 1786 Inn Protokollen er ikke bevart
76 Kragerø 1786 Ut 209 Originalkilde
77 Kragerø 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
78 Kragerø 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
79 Kristiansand 1756 Inn 298 Originalkilde
80 Kristiansand 1786 Inn 261 Originalkilde
81 Kristiansand 1786 Ut 246 Originalkilde
82 Kristiansand 1794 Inn 312 Originalkilde
83 Kristiansand 1794 Ut 291 Originalkilde
84 Kristiansund 1786 Inn 85 Originalkilde I disse skipsanløpene er det bare før(…)
85 Kristiansund 1786 Ut 82 Originalkilde I disse skipsanløpene er det bare før(…)
86 Kristiansund 1794 Inn 186 Originalkilde
87 Kristiansund 1794 Ut 168 Originalkilde
88 Krokstad 1786 Inn 4 Originalkilde Listen er konstruert ut i fra innførs(…)
89 Krokstad 1786 Ut 4 Originalkilde
90 Langesund 1786 Inn 791 Originalkilde Skippere- og kiøbmenders navne. (…)
91 Langesund 1786 Ut 682 Originalkilde
92 Langesund 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
93 Langesund 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
94 Larvik 1786 Inn 215 Originalkilde
95 Larvik 1786 Ut 313 Originalkilde
96 Larvik og Sandefjord 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
97 Larvik og Sandefjord 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
98 Mandal 1756 Inn 73 Originalkilde
99 Mandal 1756 Ut 137 Originalkilde
100 Mandal 1786 Inn 158 Originalkilde
101 Mandal 1786 Ut 138 Originalkilde
102 Mandal 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
103 Mandal 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
104 Molde 1733 Inn 39 Originalkilde
105 Molde 1733 Ut 34 Originalkilde
106 Molde 1786 Inn 22 Originalkilde
107 Molde 1786 Ut 22 Originalkilde
108 Molde 1794 Inn 32 Originalkilde
109 Molde 1794 Ut 31 Originalkilde
110 Moss 1786 Inn Protokollen er ikke bevart
111 Moss 1786 Ut 189 Originalkilde Oppføringer med kun etternavn er ladn(…)
112 Moss, Son og Krokstad 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
113 Moss, Son og Krokstad 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
114 Risør 1756 Inn 357 Originalkilde
115 Risør 1786 Inn 431 Originalkilde
116 Risør 1786 Ut 392 Originalkilde
117 Risør 1794 Inn 490 Originalkilde
118 Risør 1794 Ut 390 Originalkilde
119 Sand 1786 Inn Originalkilde Ingen ekstrakt over inngående skippere.
120 Sand 1786 Ut 87 Originalkilde Ikke oppgitt om drektigheten er målt (…)
121 Sand 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
122 Sand 1794 Ut 55 Originalkilde Ikke oppgitt om drektigheten er målt (…)
123 Sandefjord 1786 Inn 27 Originalkilde Inngående skippere er bare ført med n(…)
124 Sandefjord 1786 Ut 27 Originalkilde
125 Slependen 1786 Inn Originalkilde Ingen ekstrakt over inngående skippere.
126 Slependen 1786 Ut Originalkilde Ingen ekstrakt over utgående skippere.
127 Slependen 1794 Inn Originalkilde Ingen ekstrakt over inngående skippere.
128 Slependen 1794 Ut Originalkilde Ingen ekstrakt over utgående skippere.
129 Son 1786 Inn Protokollen er ikke bevart
130 Son 1786 Ut 73 Originalkilde
131 Stavanger 1786 Inn 165 Originalkilde
132 Stavanger 1786 Ut 91 Originalkilde
133 Stavanger 1794 Inn 181 Originalkilde
134 Stavanger 1794 Ut 136 Originalkilde
135 Trondheim 1762 Inn 93 Link til originalkilde kommer
136 Trondheim 1774 Inn 142 Originalkilde
137 Trondheim 1774 Ut 127 Originalkilde
138 Trondheim 1786 Inn 155 Originalkilde
139 Trondheim 1786 Ut 140 Originalkilde
140 Trondheim 1794 Inn 171 Originalkilde
141 Trondheim 1794 Ut 167 Originalkilde
142 Tønsberg 1786 Inn 130 Originalkilde
143 Tønsberg 1786 Ut 128 Originalkilde
144 Tønsberg 1794 Inn 144 Originalkilde
145 Tønsberg 1794 Ut 144 Originalkilde
146 Vardø 1789 Inn 28 Originalkilde
147 Vardø 1789 Ut 28 Originalkilde
148 Vardø 1790 Inn 16 Originalkilde
149 Vardø 1790 Ut 16 Originalkilde
150 Vardø 1791 Inn 16 Originalkilde
151 Vardø 1791 Ut 16 Originalkilde
152 Vardø 1792 Inn 10 Originalkilde
153 Vardø 1792 Ut 10 Originalkilde
154 Vardø 1793 Inn 19 Originalkilde
155 Vardø 1793 Ut 18 Originalkilde
156 Vardø 1794 Inn 31 Originalkilde
157 Vardø 1794 Ut 32 Originalkilde
158 Vardø 1795 Inn 10 Originalkilde
159 Vardø 1795 Ut 10 Originalkilde
160 Vardø 1796 Inn 29 Originalkilde
161 Vardø 1796 Ut 29 Originalkilde
162 Vardø 1797 Inn 13 Originalkilde
163 Vardø 1797 Ut 13 Originalkilde
164 Vardø 1798 Inn 16 Originalkilde
165 Vardø 1798 Ut 16 Originalkilde
166 Vardø 1799 Inn 11 Originalkilde
167 Vardø 1799 Ut 11 Originalkilde
168 Vardø 1800 Inn 25 Originalkilde
169 Vardø 1800 Ut 25 Originalkilde
170 Vardø 1801 Inn 32 Originalkilde
171 Vardø 1801 Ut 32 Originalkilde
172 Vardø 1802 Inn 20 Originalkilde
173 Vardø 1802 Ut 20 Originalkilde
174 Vardø 1803 Inn 21 Originalkilde
175 Vardø 1803 Ut 21 Originalkilde
176 Vardø 1804 Inn 9 Originalkilde
177 Vardø 1804 Ut 9 Originalkilde
178 Vardø 1805 Inn 19 Originalkilde
179 Vardø 1805 Ut 19 Originalkilde
180 Vardø 1806 Inn 38 Originalkilde
181 Vardø 1806 Ut 38 Originalkilde
182 Vardø 1807 Inn 32 Originalkilde
183 Vardø 1807 Ut 32 Originalkilde
184 Vardø 1808 Inn 31 Originalkilde
185 Vardø 1808 Ut 31 Originalkilde
186 Vardø 1809 Inn 16 Originalkilde
187 Vardø 1809 Ut 16 Originalkilde
188 Vardø 1810 Inn 16 Originalkilde
189 Vardø 1810 Ut 14 Originalkilde