Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpslister

Nr. Sted År Retning AS Kilder Notat
1 Arendal 1756 Ut 471 Digitalarkivet
2 Arendal 1786 Inn 475 Arkivverket
3 Arendal 1786 Ut 474 Arkivverket
4 Arendal 1794 Inn 503 Arkivverket
5 Arendal 1794 Ut 534 Arkivverket
6 Bergen 1786 Inn Arkivverket Ingen ekstrakt over innkomne skippere.
7 Bergen 1786 Ut Arkivverket Ingen ekstrakt over utgående skippere.
8 Bergen 1794 Inn Arkivverket ( 1 2 3 ) Ingen ekstrakt over innkomne skippere.
9 Bergen 1794 Ut Arkivverket ( 1 2 ) Ingen ekstrakt over utgående skippere.
10 Christiania 1786 Inn 396 Arkivverket
11 Christiania 1786 Ut 400 Arkivverket
12 Christiania 1794 Inn 521 Arkivverket
13 Christiania 1794 Ut 508 Arkivverket ( 1 2 )
14 Drammen 1786 Inn 486 Arkivverket
15 Drammen 1786 Ut 490 Arkivverket
16 Drammen 1794 Inn 674 Arkivverket
17 Drammen 1794 Ut 673 Arkivverket
18 Flekkefjord 1756 Inn 144 Digitalarkivet
19 Flekkefjord 1756 Ut 142 Digitalarkivet
20 Flekkefjord 1786 Inn 150 Arkivverket Det er ikke oppgitt hvor skipperne er(…)
21 Flekkefjord 1786 Ut 150 Arkivverket Det er ikke oppført hvor skipperne ha(…)
22 Flekkefjord 1794 Inn 114 Arkivverket Det er ikke oppgitt hvor skipperne ha(…)
23 Flekkefjord 1794 Ut 107 Arkivverket Det er ikke oppført hvor skipperne ha(…)
24 Fredrikstad 1786 Inn 138 Arkivverket
25 Fredrikstad 1786 Ut 144 Arkivverket
26 Fredrikstad 1794 Inn 145 Arkivverket
27 Fredrikstad 1794 Ut 145 Arkivverket
28 Grimstad 1786 Inn Ingen ekstrakter
29 Grimstad 1786 Ut Ingen ekstrakter
30 Grimstad 1794 Inn Ingen ekstrakter
31 Grimstad 1794 Ut Ingen ekstrakter
32 Halden 1786 Inn 371 Arkivverket
33 Halden 1786 Ut 329 Arkivverket
34 Halden 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
35 Halden 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
36 Hammerfest 1797 Inn 21 Fotografert
37 Hammerfest 1797 Ut 23 Fotografert
38 Hammerfest 1798 Inn 26 Fotografert
39 Hammerfest 1798 Ut 26 Fotografert
40 Hammerfest 1799 Inn 20 Fotografert
41 Hammerfest 1799 Ut 19 Fotografert
42 Hammerfest 1800 Inn 31 Fotografert
43 Hammerfest 1800 Ut 31 Fotografert
44 Hammerfest 1801 Inn 38 Fotografert
45 Hammerfest 1801 Ut 39 Fotografert
46 Hammerfest 1802 Inn 41 Fotografert
47 Hammerfest 1802 Ut 41 Fotografert
48 Hammerfest 1803 Inn 33 Fotografert I tillegg 18 båter hvis drektighet ut(…)
49 Hammerfest 1803 Ut 31 Fotografert I tillegg 18 båter hvis drektighet ut(…)
50 Hammerfest 1804 Inn 27 Fotografert
51 Hammerfest 1804 Ut 27 Fotografert
52 Hammerfest 1805 Inn 34 Fotografert
53 Hammerfest 1805 Ut 34 Fotografert
54 Hammerfest 1806 Inn 36 Fotografert
55 Hammerfest 1806 Ut 36 Fotografert
56 Hammerfest 1807 Inn 42 Fotografert
57 Hammerfest 1807 Ut 40 Fotografert
58 Hammerfest 1808 Inn 45 Fotografert
59 Hammerfest 1808 Ut 38 Fotografert
60 Hammerfest 1809 Inn 13 Fotografert
61 Hammerfest 1809 Ut 12 Fotografert
62 Hammerfest 1810 Inn 22 Fotografert
63 Hammerfest 1810 Ut 20 Fotografert
64 Hammerfest 1811 Inn 36 Fotografert
65 Hammerfest 1811 Ut 30 Fotografert
66 Holmestrand 1786 Inn Protokollen er ikke bevart
67 Holmestrand 1786 Ut 148 Arkivverket
68 Holmestrand 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
69 Holmestrand 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
70 Ihlen 1786 Inn Arkivverket Ingen ekstrakter over innkomne skippere
71 Ihlen 1786 Ut Arkivverket Ingen ekstrakter over utgående skippere
72 Ihlen 1794 Inn Ingen ekstrakter over innkomne skippere
73 Ihlen 1794 Ut Ingen ekstrakter over utgående skippere
74 Kragerø 1756 Ut 214 Digitalarkivet
75 Kragerø 1786 Inn Protokollen er ikke bevart
76 Kragerø 1786 Ut 209 Arkivverket
77 Kragerø 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
78 Kragerø 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
79 Kristiansand 1756 Inn 298 Digitalarkivet
80 Kristiansand 1786 Inn 261 Arkivverket
81 Kristiansand 1786 Ut 246 Arkivverket
82 Kristiansand 1794 Inn 312 Arkivverket
83 Kristiansand 1794 Ut 291 Arkivverket
84 Kristiansund 1786 Inn 85 Arkivverket I disse skipsanløpene er det bare før(…)
85 Kristiansund 1786 Ut 82 Arkivverket I disse skipsanløpene er det bare før(…)
86 Kristiansund 1794 Inn 186 Arkivverket
87 Kristiansund 1794 Ut 168 Arkivverket
88 Krokstad 1786 Inn 4 Arkivverket Listen er konstruert ut i fra innførs(…)
89 Krokstad 1786 Ut 4 Arkivverket
90 Langesund 1754 Inn 911
91 Langesund 1754 Ut 553
92 Langesund 1756 Inn 798
93 Langesund 1756 Ut 552
94 Langesund 1762 Inn 691
95 Langesund 1762 Ut 526
96 Langesund 1774 Ut 478
97 Langesund 1776 Ut 546
98 Langesund 1783 Inn 876
99 Langesund 1783 Ut 742
100 Langesund 1784 Inn 870
101 Langesund 1786 Inn 791 Arkivverket Skippere- og kiøbmenders navne. (…)
102 Langesund 1786 Ut 682 Arkivverket
103 Langesund 1788 Ut 594
104 Langesund 1790 Ut 647
105 Langesund 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
106 Langesund 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
107 Larvik 1786 Inn 215 Arkivverket
108 Larvik 1786 Ut 313 Arkivverket
109 Larvik og Sandefjord 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
110 Larvik og Sandefjord 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
111 Mandal 1756 Inn 73 Digitalarkivet
112 Mandal 1756 Ut 137 Digitalarkivet
113 Mandal 1786 Inn 158 Arkivverket
114 Mandal 1786 Ut 138 Arkivverket
115 Mandal 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
116 Mandal 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
117 Molde 1733 Inn 39 Digitalarkivet
118 Molde 1733 Ut 34 Digitalarkivet
119 Molde 1786 Inn 22 Arkivverket
120 Molde 1786 Ut 22 Arkivverket
121 Molde 1794 Inn 32 Arkivverket
122 Molde 1794 Ut 31 Arkivverket
123 Moss 1786 Inn Protokollen er ikke bevart
124 Moss 1786 Ut 189 Arkivverket Oppføringer med kun etternavn er ladn(…)
125 Moss, Son og Krokstad 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
126 Moss, Son og Krokstad 1794 Ut Protokollen er ikke bevart
127 Oslo 1604 Inn TEST
128 Risør 1756 Inn 357 Digitalarkivet
129 Risør 1786 Inn 431 Arkivverket
130 Risør 1786 Ut 392 Arkivverket
131 Risør 1794 Inn 490 Arkivverket
132 Risør 1794 Ut 390 Arkivverket
133 Sand 1786 Inn Arkivverket Ingen ekstrakt over inngående skippere.
134 Sand 1786 Ut 87 Arkivverket Ikke oppgitt om drektigheten er målt (…)
135 Sand 1794 Inn Protokollen er ikke bevart
136 Sand 1794 Ut 55 Arkivverket Ikke oppgitt om drektigheten er målt (…)
137 Sandefjord 1786 Inn 27 Arkivverket Inngående skippere er bare ført med n(…)
138 Sandefjord 1786 Ut 27 Arkivverket
139 Slependen 1786 Inn Arkivverket Ingen ekstrakt over inngående skippere.
140 Slependen 1786 Ut Arkivverket Ingen ekstrakt over utgående skippere.
141 Slependen 1794 Inn Arkivverket Ingen ekstrakt over inngående skippere.
142 Slependen 1794 Ut Arkivverket Ingen ekstrakt over utgående skippere.
143 Son 1786 Inn Protokollen er ikke bevart
144 Son 1786 Ut 73 Arkivverket
145 Stavanger 1786 Inn 165 Arkivverket
146 Stavanger 1786 Ut 91 Arkivverket
147 Stavanger 1794 Inn 181 Arkivverket
148 Stavanger 1794 Ut 136 Arkivverket
149 Trondheim 1762 Inn 93 Link til originalkilde kommer
150 Trondheim 1774 Inn 142 Fotografert
151 Trondheim 1774 Ut 127 Fotografert
152 Trondheim 1786 Inn 155 Arkivverket
153 Trondheim 1786 Ut 140 Arkivverket
154 Trondheim 1794 Inn 171 Arkivverket
155 Trondheim 1794 Ut 167 Arkivverket
156 Tønsberg 1786 Inn 130 Arkivverket
157 Tønsberg 1786 Ut 128 Arkivverket
158 Tønsberg 1794 Inn 144 Arkivverket
159 Tønsberg 1794 Ut 144 Arkivverket
160 Vardø 1789 Inn 28 Fotografert
161 Vardø 1789 Ut 28 Fotografert
162 Vardø 1790 Inn 16 Fotografert
163 Vardø 1790 Ut 16 Fotografert
164 Vardø 1791 Inn 16 Fotografert
165 Vardø 1791 Ut 16 Fotografert
166 Vardø 1792 Inn 10 Arkivverket
167 Vardø 1792 Ut 10 Arkivverket
168 Vardø 1793 Inn 19 Arkivverket
169 Vardø 1793 Ut 18 Arkivverket
170 Vardø 1794 Inn 31 Arkivverket
171 Vardø 1794 Ut 32 Arkivverket
172 Vardø 1795 Inn 10 Fotografert
173 Vardø 1795 Ut 10 Fotografert
174 Vardø 1796 Inn 29 Fotografert
175 Vardø 1796 Ut 29 Fotografert
176 Vardø 1797 Inn 13 Fotografert
177 Vardø 1797 Ut 13 Fotografert
178 Vardø 1798 Inn 16 Fotografert
179 Vardø 1798 Ut 16 Fotografert
180 Vardø 1799 Inn 11 Fotografert
181 Vardø 1799 Ut 11 Fotografert
182 Vardø 1800 Inn 25 Fotografert
183 Vardø 1800 Ut 25 Fotografert
184 Vardø 1801 Inn 32 Fotografert
185 Vardø 1801 Ut 32 Fotografert
186 Vardø 1802 Inn 20 Fotografert
187 Vardø 1802 Ut 20 Fotografert
188 Vardø 1803 Inn 21 Fotografert
189 Vardø 1803 Ut 21 Fotografert
190 Vardø 1804 Inn 9 Fotografert
191 Vardø 1804 Ut 9 Fotografert
192 Vardø 1805 Inn 19 Fotografert
193 Vardø 1805 Ut 19 Fotografert
194 Vardø 1806 Inn 38 Fotografert
195 Vardø 1806 Ut 38 Fotografert
196 Vardø 1807 Inn 32 Fotografert
197 Vardø 1807 Ut 32 Fotografert
198 Vardø 1808 Inn 31 Fotografert
199 Vardø 1808 Ut 31 Fotografert
200 Vardø 1809 Inn 16 Fotografert
201 Vardø 1809 Ut 16 Fotografert
202 Vardø 1810 Inn 16 Fotografert
203 Vardø 1810 Ut 14 Fotografert