Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Vardø
År: 1789
Retning: Ut
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Andreas Jerasmy 10 40 Kola Russland Russland Russland Spitsbergen og Bern Eylandt Norge
2 Andreas Wasselikoff 20 60 Kem Russland Russland Russland Vadsø Norge
3 Andreas Zacvin 12 60 Kola Russland Russland Russland Spitsbergen og Bern Eylandt Norge
4 Christen Sørensen Kjelds 27 69 København Danmark Danmark Danmark København Danmark
5 Gabriel 100 Arkhangelsk Russland Russland Russland Russland Russland Udreist uden at mælde sig
6 Gabriel Plotnikoff 16 20 Arkhangelsk Russland Russland Russland Vadsø Norge
7 Gregory Pakolin 21 300 Onega Russland Russland Russland Vadsø Norge
8 Hans Paulsen Hagen 9 12 Trondheim Norge Norge Norge Vadsø Norge
9 Hans Paulsen Hagen 15 12 Trondheim Norge Vadsø Norge Trondheim Norge
10 Iwan Korber 2 5000 Arkhangelsk Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
11 Jacob Suggen 7 2000 Arkhangelsk Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
12 Johan Rønne 8 26 Flensburg Danmark Schleswig Vestfinnmark Norge
13 Ivan Girgin 11 40 Kola Russland Russland Russland Spitsbergen og Bern Eylandt Norge
14 Iwan Barnim 14 3000 Onega Russland Russland Russland Spitsbergen og Bern Eylandt Norge
15 Jørgen Nielsen 26 34 1/2 København Danmark Danmark Danmark København Danmark
16 Iwan Zabalin 23 700 Kem Russland Russland Russland Russland Russland
17 Jacob Alexis Zorckan 24 1000 Onega Russland Russland Russland Russland Russland
18 Largon Jermolin 18 2500 Onega Russland Russland Russland Russland Russland
19 Matve Affanusoff 1 1000 Wenesgegrod Russland Russland Spitsbergen Norge
20 Maxim Padrim 6 1500 Arkhangelsk Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
21 Mechita Suchow 25 600 Onega Russland Russland Russland Russland Russland
22 Metri Iwanowitz Iwanoff 22 560 Arkhangelsk Russland Russland Russland Russland Russland
23 Nicolay Artimojsk 31 1500 Onega Russland Vestfinnmark Norge Russland Russland
24 Peter Pasen 28 20 Onega Russland Russland Russland Russland Russland
25 Peter Karpusckin 29 10 Kem Russland Russland Russland Hammerfest Norge
26 Petter 30 34 Bremen Tyskland Arkhangelsk Russland Bordeaux Frankrike
27 Nicolay Artimojsk 5 1500 Onega Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
28 Nikeplos Zischin 30 18 Arkhangelsk Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge

* Nåtidens land.