Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1800
Retning: Inn
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Allexe Karboff 31 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
2 Bakaamoff 28 Russland Russland Russland Russland Nordland Norge
3 Daniel Hrock 2 6 Finnmark Norge Trondheim Norge Vinterleie i Finnmark
4 Fedor Andrew 19 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
5 Hans N: Hag 10 94 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
6 Henrich Brenne 15 23 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
7 Hans Matzen 30 30 1/2 Flensburg Danmark Flensburg Danmark København Danmark
8 Johan D. Skordt 4 24 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
9 Jesper Petersen 5 27 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Livorno Italia
10 Jocum Jacobsen 8 12 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
11 John Fagervigen 9 11 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
12 Ingebrigt Havn 11 7 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
13 Johannes Wiengaade 12 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
14 Iwan Kamballin 23 Russland Russland Russland Russland Nordland Norge
15 Jacob Andref 24 Russland Russland Vardø Norge Nordland Norge
16 Iwan Kosserin 25 Russland Russland Russland Russland Nordland Norge
17 Johan Lindt 26 16 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
18 Istrad 27 Russland Russland Vardø Norge Russland Russland
19 Jung V: Knudtzen 29 74 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
20 Knud Ellingsen 16 12 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
21 Lars Jansen 22 46 Flensburg Danmark St. Martin England Kristiansund Norge
22 Michael Waskin 18 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
23 Michael Swanoff 20 Russland Russland Russland Russland Nordland Norge
24 Metri Topoff 33 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
25 Nicolay Petersen 7 71 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Livorno Italia
26 Ole Paulsen Ovnet 13 10 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
27 Peder Christophersen 3 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge "baad"
28 Prosopke Frominoff 21 Russland Russland Vardø Norge Russland Russland
29 Rasmus F. Præst 6 52 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
30 Sivert Hansen 17 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
31 Sirakin 32 Russland Russland Vardø Norge bortgaaet uden anmeldelse

* Nåtidens land.