Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1800
Retning: Ut
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Allexe Karboff Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
2 Bakaamoff 16 Russland Russland Russland Russland Nordland Norge
3 Fedor Andrew Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
4 Hans N: Hag 20 94 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
5 Henrich Brenne 13 23 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
6 Hans Matzen 28 30 1/2 Flensburg Danmark Flensburg Danmark København Danmark
7 Johan D. Skordt 17 24 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
8 Jesper Petersen 10 27 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Livorno Italia
9 Jocum Jacobsen 4 12 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
10 John Fagervigen 3 11 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
11 Ingebrigt Havn 5 7 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
12 Johannes Wiengaade 7 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
13 Iwan Kamballin 11 Russland Russland Russland Russland Nordland Norge
14 Jacob Andref 14 Russland Russland Vardø Norge Nordland Norge
15 Iwan Kosserin 15 Russland Russland Russland Russland Nordland Norge
16 Johan Lindt 27 16 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
17 Istrad 21 Russland Russland Vardø Norge Russland Russland
18 Jung V: Knudtzen 29 74 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
19 Knud Ellingsen 12 12 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
20 Lars Jansen 23 46 Flensburg Danmark St. Martin England Kristiansund Norge
21 Michael Waskin Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
22 Michael Swanoff 6 Russland Russland Russland Russland Nordland Norge
23 Metri Topoff Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
24 Nicolay Petersen 22 71 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Livorno Italia
25 Ole Paulsen Ovnet 18 10 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
26 Peder Christophersen 1 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge "baad"
27 Prosopke Frominoff 9 Russland Russland Vardø Norge Russland Russland
28 Rasmus F. Præst 25 52 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
29 Sivert Hansen 19 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
30 Sirakin Russland Russland Vardø Norge bortgaaet uden anmeldelse
31 Christ. J. Clausen 2 105 Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia

* Nåtidens land.