Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1799
Retning: Inn
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Audakim Waskin 12 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden Anmeldelse
2 Andreas Ballof 20 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
3 Asmus Jessen 22 39 Flensburg Danmark Flensburg Danmark bortseilet uden ToldExpedition
4 Carsten Petersen 1 63 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Livorno Italia
5 Christ: Clausen 21 105 Flensburg Danmark Mandal Norge Vinterleie i Finnmark
6 Hans Hansen 7 81 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
7 Henrich Brenne 10 23 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
8 Johan D: Kordt 3 24 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
9 Jacob Munck 4 12 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
10 Johannes Wingdau 5 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
11 Ingebrigt Havn 6 7 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
12 Jocum Jacobsen 8 12 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
13 Iwan Ghaalovie 9 Russland Russland Russland Russland Russland Russland
14 Jesper Petersen 16 27 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
15 Iwan Rasimoff 18 Russland Russland Russland Russland Bortgaaet uden Anmeldelse
16 Jørgen Petersen 19 75 1/2 Finnmark Norge København Danmark København Danmark
17 Nicolai Drewitz 17 57 1/2 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Genoa Italia
18 Ole A. Sandberg 2 15 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
19 Sivert Hansen 11 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
20 Wasilie Nitielz 13 Russland Russland Bortgaaet uden anmeldelse

* Nåtidens land.