Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1799
Retning: Ut
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Audakim Waskin Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden Anmeldelse
2 Andreas Ballof Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
3 Asmus Jessen 39 Flensburg Danmark Flensburg Danmark bortseilet uden ToldExpedition
4 Carsten Petersen 14 63 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Livorno Italia
5 Hans Hansen 9 81 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
6 Henrich Brenne 11 23 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
7 Johan D: Kordt 8 24 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
8 Jacob Munck 7 12 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
9 Johannes Wingdau 4 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
10 Ingebrigt Havn 6 7 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
11 Jocum Jacobsen 5 12 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
12 Iwan Ghaalovie 2 Russland Russland Russland Russland Russland Russland
13 Jesper Petersen 13 27 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
14 Iwan Rasimoff Russland Russland Russland Russland Bortgaaet uden Anmeldelse
15 Jørgen Petersen 16 75 1/2 Finnmark Norge København Danmark København Danmark
16 Nicolai Drewitz 15 57 1/2 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Genoa Italia
17 Ole A. Sandberg 3 15 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
18 Sivert Hansen 12 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
19 Wasilie Nitielz Russland Russland Bortgaaet uden anmeldelse

* Nåtidens land.