Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Flekkefjord
År: 1786
Retning: Ut
Kilde: Arkivverket
Notat: Det er ikke oppført hvor skipperne har tenkt seg til. Drektigheten er oppgitt som lester (det er ikke spesifisert om det er trelast- eller kommerselester)

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Atlag Atlagsen 64 22 Flekkefjord Norge
2 Atlag Atlagsen 154 22 Flekkefjord Norge
3 Aasmund Larssen 3 19 1/2 Flekkefjord Norge
4 Aasmund Larssen 100 19 1/2 Flekkefjord Norge
5 Aasmund Larssen 171 19 1/2 Flekkefjord Norge
6 Arent Joppes Normann 26 45 1/2 Oude Pekela Nederland
7 Ambrosius Hanssen 27 33 Farsund Norge
8 Albert Jensen Langeland 67 16 1/2 Korsør Danmark
9 Anders Høckerberg 74 107 Göteborg Sverige
10 Anders Brandi 83 7 1/2 Klitmøller Danmark
11 Adrian Olsen Qvillio 13 24 Frahosund
12 Adrian Olsen Qvillio 95 24 Frahosund
13 Adrian Olsen Qvillio 124 24 Frahosund
14 Adrian Olsen Qvillio 167 24 Frahosund
15 Adrian Christensen 102 108 1/2 Frahosund
16 Adrian Christensen 143 108 1/2 Frahosund
17 Bærtil Warnders 131 21 Gronningen Nederland
18 Bærent Jacobs 137 22 1/2 Oude Pekela Nederland
19 Berge Jonsen Næshavn 134 2 Bergenhus Norge
20 Carl Chr. Wilh. Holtzhey 46 Holland Nederland
21 Carsten Jansen Klock 170 32 1/2 Ostfriesland Tyskland
22 Claus Torgrimsen 47 4 Flekkefjord Norge
23 Christian Larssen 48 32 1/2 Flekkefjord Norge
24 Christian Hr. Aamodt 55 14 1/2 Flekkefjord Norge
25 Christian Hr. Aamodt 97 14 1/2 Flekkefjord Norge
26 Christian Hr. Aamodt 160 14 1/2 Flekkefjord Norge
27 Christen Adriansen 53 21 Farsund Norge
28 Christen Adriansen 86 21 Farsund Norge
29 Christen Adriansen 186 21 Farsund Norge
30 Christen Adriansen 190 21 Farsund Norge
31 Christen Møller 110 15 Kristiansand Norge
32 Christopher Larssen 150 1/2 Lister amt Norge
33 Christopher Larssen 175 1/2 Lister amt Norge
34 Claas Dojes 155 30 Emden Tyskland
35 Claas Dojes 181 30 Emden Tyskland
36 Diderich Smith 9 22 Hitra Norge
37 Engelbrecth Godda 6 39 Strømstad Sverige
38 Eide Henrichs 59 19 1/2 Oude Pekela Nederland
39 Eide Henrichs 119 19 1/2 Oude Pekela Nederland
40 Egbert Egberts 87 21 1/2 Gronningen Nederland
41 Egbert Joggums 88 23 Gronningen Nederland
42 Eildert Cornelius 127 20 Emden Tyskland
43 Erich Olsen Dahl 158 29 1/2 Tønsberg Norge
44 Ellef Tollefsen 166 1/2 Lister amt Norge
45 Engel Menses 169 26 Oude Pekela Nederland
46 Finchel Colbentsen 15 7 Lister amt Norge
47 Gabriel Lund 61 12 1/2 Farsund Norge
48 Gert Jans Viling 139 26 Delfzijl Nederland
49 Gert Jans Boschob 153 30 Oude Pekela Nederland
50 Gerhardus Hansens 168 28 1/2 Emden Tyskland
51 Hans Tiørswog 2 18 Flekkefjord Norge
52 Hans Tiørswog 144 18 Flekkefjord Norge
53 Hans Asb. Netland 142 11 Flekkefjord Norge
54 Hans Asb. Netland 184 11 Flekkefjord Norge
55 Hans Holtermann 174 13 Farsund Norge
56 Harm Jans Symgen 50 36 1/2 Emden Tyskland
57 Harm Jans Symgen 68 36 1/2 Emden Tyskland
58 Harm Jans Symgen 85 36 1/2 Emden Tyskland
59 Harm Thunis Hut 109 23 Oude Pekela Nederland
60 Harm Thunis Hut 129 23 Oude Pekela Nederland
61 Hemme Tangel 38 58 Farsund Norge
62 Hewe Arentz 113 24 1/2 Emden Tyskland
63 Heycke Harms 118 21 Ostfriesland Tyskland
64 Henrich Jans Roeten 120 25 Oude Pekela Nederland
65 Hinrich Harms Drent 130 23 Gronningen Nederland
66 Harmon Ergens 103 2 1/2 Egersund Norge
67 Jan Jansen 1 19 Farsund Norge
68 Jan Jansen 62 19 Farsund Norge
69 Jan Jansen 92 19 Farsund Norge
70 Jan Jansen 183 19 Farsund Norge
71 Jan Janse Pleun 41 54 Amsterdam Nederland
72 Jan Tiddes 45 21 Oude Pekela Nederland
73 Jan Pedersen Noutland 56 10 Lister amt Norge
74 Jan Wilhelm Siemsen 65 52 1/2 Hamburg Tyskland
75 Jan Feike Klock 84 23 Oude Pekela Nederland
76 Jan Christensen Bryne 96 69 1/2 Farsund Norge
77 Jan Ewerts de Boer 117 48 Emden Tyskland
78 Jan Ewerts de Boer 152 48 Emden Tyskland
79 James Landale 123 82 1/2 Alloa Skottland
80 Jan Harms Klaasen 159 26 Papenburg Tyskland
81 Jacob Løgevig 147 5 Flekkefjord Norge
82 Jacob Løgevig 182 5 Flekkefjord Norge
83 Jacob Dirks 185 21 Gronningen Nederland
84 Jacob Tostensen 16 6 1/2 Lister amt Norge
85 Jacob Hylkes 40 67 Workum Nederland
86 Jacob Smith 98 10 1/2 Sogndal Norge
87 Jacobus Annes 105 60 Ostend Belgia
88 Johann Jacob Linde 4 55 Kaliningrad Russland
89 Johann Peter Stegmann 49 160 Gdansk Polen
90 Jonas Bessesen 7 37 Mandal Norge
91 Jonas Bessesen 66 37 Mandal Norge
92 Jonas Bessesen 101 37 Mandal Norge
93 Jonas Bessesen 162 37 Mandal Norge
94 Johannes K. Moll 99 9 Sogndal Norge
95 Jon Cabban 70 18 England England
96 Jon Daugall 172 132 London England
97 Jens Nielssen Spindanger 17 9 1/2 Lister amt Norge
98 Jens Nielssen Spindanger 121 9 1/2 Lister amt Norge
99 Jens Tiørswog 23 23 Flekkefjord Norge
100 Jens Tiørswog 111 23 Flekkefjord Norge
101 Jens Broe 60 8 Klitmøller Danmark
102 Jens Broe 82 8 Klitmøller Danmark
103 Jens Schousen 80 16 Ebeltoft Danmark
104 Jørgen Buland 78 25 Farsund Norge
105 Jørgen Buland 51 25 Farsund Norge
106 Job Lutjens 114 27 Ostfriesland Tyskland
107 Klaas Gierts 93 24 1/2 Sappemeer Nederland
108 Klaas Gierts 140 24 1/2 Sappemeer Nederland
109 Klaas Koops 132 28 Sappemeer Nederland
110 Lars Smith 52 27 1/2 Hitra Norge
111 Lars Smith 133 27 1/2 Hitra Norge
112 Lars Sundt 104 23 Farsund Norge
113 Lars Sundt 173 23 Farsund Norge
114 Lars Sørensen Woye 126 8 Flekkefjord Norge
115 Lars Ougnevig 151 1/2 Lister amt Norge
116 Lars Egeland 164 1/2 Lister amt Norge
117 Martin Smith 14 70 Szczecin Polen
118 Nathanael Saunders 41 18 England England
119 Niss Nissen Anholm 81 15 Flekkefjord Norge
120 Niss P. Fugelsang 145 27 1/2 Flekkefjord Norge
121 Niss Moswold 188 24 Farsund Norge
122 Paul Tadsen 5 48 Om de Hooge
123 Peder Olsen Woye 36 13 1/2 Flekkefjord Norge
124 Peder Gictmonsen 17 3 Hitra Norge
125 Peder Gictmonsen 125 3 Hitra Norge
126 Peder Gictmonsen 138 3 Hitra Norge
127 Peder Gictmonsen 176 5 Hitra Norge
128 Pilke Goukes 122 21 Veendam Nederland
129 Rasmus Jørgensen Kaswog 8 19 Hitra Norge
130 Rasmus Block 90 62 1/2 København Danmark
131 Rolf Clasen Koop 22 28 Holland Nederland
132 Rolf Hinderks 116 21 1/2 Oude Pekela Nederland
133 Rolf Hinderks 146 21 1/2 Oude Pekela Nederland
134 Samuel Olsen 12 32 Farsund Norge
135 Samuel Olsen 184 25 Farsund Norge
136 Salve Tostensen 18 13 1/2 Lister amt Norge
137 Søren Woye 25 12 1/2 Hitra Norge
138 Swier Aaldriks 63 32 Oude Pekela Nederland
139 Sven Siwertsen 75 28 1/2 Hitra Norge
140 Torsten Osmundsen 19 4 Lister amt Norge
141 Tønnes Sunde 29 18 Flekkefjord Norge
142 Tønnes Sunde 94 18 Flekkefjord Norge
143 Tønnes Sunde 149 18 Flekkefjord Norge
144 Tønnes Atlagsen 58 31 Flekkefjord Norge
145 Tønnes Atlagsen 79 31 Flekkefjord Norge
146 Tønnes Ewertsen 177 12 Farsund Norge
147 Tønnes Henrichsen 54 8 Samsø Danmark
148 Willem Wybes Ritzme 107 16 Skiermonkok
149 Willem Wybes Ritzme 135 16 Skiermonkok
150 Zacharias Egeland 44 1/2 Lister amt Norge

* Nåtidens land.