Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1805
Retning: Ut
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Bøyesen Simon 9 39 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
2 Christiansen P. 16 29 Sønderborg Danmark Flensburg Danmark København Danmark
3 Ditlefsen H. 30 21 1/2 Bergen Norge Trondheim Norge Bergen Norge
4 Dircks Bøy 22 55 Trondheim Norge Ekwarden Tyskland Barcelona Spania/Katalonia
5 Evanoff P. 25 Russland Russland Russland Russland Russland Russland
6 Grande C. 4 12 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
7 Gran P. S. 7 15 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
8 Gabetap J. Russland Russland Russland Russland Ikke anmeldt sig til udgaaende
9 Grothe J. J. 28 71 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
10 Hansen I. 6 14 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
11 Høem Jan 8 17 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
12 Jørgensen P. 5 1/2 Senja Norge Senja Norge Ikke anmeldt sig til udgaaende
13 Jensen Lorentz 9 39 1/2 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
14 Jahnsen Lars 27 55 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
15 Jahnsen P. H. 31 58 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
16 Knudsen P. 24 9 Kristiansund Norge Kristiansund Norge Kristiansund Norge
17 Longe Ivar Russland Russland Russland Russland Ikke anmeldt sig til udgaaende
18 Michael Kulacof 21 Arkhangelsk Russland Arkhangelsk Russland Arkhangelsk Russland
19 Martornue I. Russland Russland Russland Russland Ikke anmeldt sig til udgaaende
20 Martilliansk Russland Russland Russland Russland Ikke anmeldt sig til udgaaende
21 Nordiel Russland Russland Russland Russland Ikke anmeldt sig til udgaaende
22 Petersen J. 17 27 1/2 Aabenraa Danmark Aabenraa Danmark København Danmark
23 Popoff A. 26 Russland Russland Russland Russland Russland Russland
24 Rachlow H 20 9 1/2 Nordland Norge Tromsø Norge Trondheim Norge
25 Sani Andr. 15 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
26 Sandberg O. A. 3 15 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
27 Sørensen P. 10 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
28 Severt Pr. Russland Russland Russland Russland Ikke anmeldt sig til Udgaaende
29 Windgaard J. 2 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Vardø Norge
30 Wassellie A. Russland Russland Russland Russland Ikke anmeldt sig til udgaaende
31 Wirova A. Russland Russland Russland Russland Ikke anmeldt sig til udgaaende
32 Wang Torbiørn 12 13 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
33 Wassillie M. 29 Russland Russland Russland Russland Russland Russland
34 Windgaard Johannes 18 18 Trondheim Norge Vardø Norge Trondheim Norge

* Nåtidens land.