Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1801
Retning: Inn
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Ahrend Lorenzen 25 39 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Genoa Italia
2 Asmus Jessen 27 110 1/2 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
3 Andreas Bokomof 33 Russland Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
4 Cusin Olexe 42 Russland Russland Vardø Norge bortgaaet uden anmeldelse
5 Andreas Andreassen 46 Russland Russland Vardø Norge bortgaaet uden anmeldelse
6 Danilion Omilianoff 34 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
7 Fedor Rochjev 15 Russland Russland Vardø Norge Russland Russland
8 Fedor Meakiloff 18 Russland Russland Russland Russland Russland Russland
9 Fedor Stakkoff 37 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
10 Hinrich Brenne 26 23 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
11 Hinrich Thomsen 30 21 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
12 Hans Asmussen 39 97 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
13 Johannes Wingaard 32 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
14 Johannes Wingaard 32 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
15 Ilistrad 16 Russland Russland Vardø Norge Vestfinnmark Norge
16 Johan Lind 19 8 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
17 John Fagervigen 20 11 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
18 Johan D: Kordt 28 24 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
19 Jesper Petersen 29 27 1/2 Aabenraa Danmark København Danmark København Danmark
20 Jacob Iwanoff 36 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
21 Iwan Koskin 38 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
22 Jan Makilof 44 Russland Russland Russland Russland Russland Russland
23 Knud Ellingsen 11 13 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
24 Michael Bangsund 5 1 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
25 Maxim Sillderoff 17 Russland Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
26 Michael Moe 35 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
27 Ole Poulsen Ovnet 22 10 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
28 Ole Sandberg 24 15 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
29 Olexe Bakomoff 41 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
30 Peder Arnsen 6 4 1/2 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
31 Prokopke Sepetoff 21 Russland Russland Russland Russland Anmeldelsessted vides ikke
32 Søren Heggelund 7 1 1/2 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
33 Steen Parelie 8 2 1/2 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
34 Sivert Hansen 14 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
35 Sirken 31 7 Russland Russland Russland Russland Nordland Norge
36 Stephen Woronie 40 Russland Russland Russland Russland bortgaet uden anmeldelse
37 Wilhelm Fridrichsen 23 7 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Vardø Norge
38 Wasilie Zeminaroff 43 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse

* Nåtidens land.