Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Flekkefjord
År: 1794
Retning: Inn
Kilde: Arkivverket
Notat: Det er ikke oppgitt hvor skipperne har kommet inn fra.

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Aamund Bugge 122 6 Svinør Norge
2 Abraham Larssen 153 4 Lister amt Norge
3 Alexander Primrose 105 26 Grangemouth Skottland
4 Anders Berdinesen 75 6 Stavanger Norge
5 Anders Thomsen 144 23 København Danmark
6 Anders Lund 166 80 Stockholm Sverige
7 Berent Z. Nielssen 87 14 1/2 Flekkefjord Norge
8 Berent Z. Nielssen 104 14 1/2 Flekkefjord Norge
9 Berent Z. Nielssen 147 14 1/2 Flekkefjord Norge
10 Berent H. Pothuys 89 28 Oude Pekela Nederland
11 Berent Jans Mulder 91 25 Veendam Nederland
12 Brynild Thorsen 24 17 1/2 Flekkefjord Norge
13 Christian Larsen 20 37 Flekkefjord Norge
14 Christian Larsen 79 37 Flekkefjord Norge
15 Christen Adriansen 40 21 Farsund Norge
16 Christen Adriansen 69 21 Farsund Norge
17 Cornelius Nielssen 78 70 Farsund Norge
18 Daniel Warner 5 67 Stockholm Sverige
19 Daniel Mesterton 158 72 Stockholm Sverige
20 Ellert Eeg 6 13 1/2 Eikvåg Norge
21 Ellert Jansen 48 33 3/4 Eikvåg Norge
22 Geert J. Lesterstyver 93 22 Oude Pekela Nederland
23 Geert H. Smith 4 37 Farsund Norge
24 Georg Baxter 60 48 1/2 Newcastle England
25 Hans P. Møller 1 32 1/2 København Danmark
26 Hans E. Mortensen 15 9 Farsund Norge
27 Hans E. Mortensen 49 9 Farsund Norge
28 Hans E. Mortensen 82 9 Farsund Norge
29 Hans Wathne 47 5 Lista Norge
30 Hans Wathne 52 5 Lista Norge
31 Hans Wathne 94 5 Lista Norge
32 Hans Wathne 100 5 Lista Norge
33 Hans Wathne 107 5 Lista Norge
34 Hans Wathne 137 5 Lista Norge
35 Hans Wathne 164 5 Lista Norge
36 Hans Jesper Klien 90 11 Sønderho Danmark
37 Hans Hansen 102 18 Svinør Norge
38 Hans Chr. Borhoug 103 9 Flekkefjord Norge
39 Hans Chr. Borhoug 134 9 Flekkefjord Norge
40 Hans Christensen 108 3 Lister amt Norge
41 Hans E. Moswold 118 25 Farsund Norge
42 Hans E. Moswold 149 25 Farsund Norge
43 Hans Willems 127 36 Föhr Tyskland
44 Jacob Tostensen 8 9 1/2 Lister amt Norge
45 Jacob Tostensen 114 9 1/2 Lister amt Norge
46 Jacob Meyes 10 22 Amsterdam Nederland
47 Jacob Røstrup 142 9 Farsund Norge
48 Jelle Claese Kuyper 3 47 Amsterdam Nederland
49 Jens N. Spindanger 8 9 1/2 Lister amt Norge
50 Jens N. Spindanger 114 9 1/2 Lister amt Norge
51 Jens Tiørswog 16 14 1/2 Flekkefjord Norge
52 Jens Tiørswog 137 14 1/2 Flekkefjord Norge
53 Jens Hansen 81 6 Sæby Danmark
54 Jon Jansen 39 31 1/2 Farsund Norge
55 Jon Jansen 70 31 1/2 Farsund Norge
56 Jon Jansen 165 31 1/2 Farsund Norge
57 Jon Jansen 112 12 Farsund Norge
58 Jon Chr. Klein 150 48 Udevalla Sverige
59 Johann Klock 51 70 Lassahn
60 Jonas Chr. Lund 167 12 Farsund Norge
61 Jørgen Buland 68 29 Farsund Norge
62 Lars S. Weye 13 8 Flekkefjord Norge
63 Lars S. Weye 101 8 Flekkefjord Norge
64 Lars S. Weye 168 8 Flekkefjord Norge
65 Lars Haasted 123 27 1/2 Flekkefjord Norge
66 Lars S. Ohnhamer 130 22 Flekkefjord Norge
67 Lars Sundt 45 23 1/2 Farsund Norge
68 Lorentz L. Collund 155 40 Bergen Norge
69 Morten Chapmann 159 30 Scarborough England
70 Nathanael Saunders 55 18 England England
71 Niels Iwersen 163 3 1/2 Lister amt Norge
72 Niels Elle 58 6 Sogndal Norge
73 Niels R. Fuglesang 88 27 Flekkefjord Norge
74 Niels R. Fuglesang 106 27 Flekkefjord Norge
75 Niels Beer 148 25 Flekkefjord Norge
76 Niels Lorentzen 157 82 1/2 København Danmark
77 Nicolay P. Schou 129 6 Flensburg Danmark
78 Ole Lei 43 5 Stavanger Norge
79 Ole Bergesen 86 12 Farsund Norge
80 Ole Svendsen 95 2 Flekkefjord Norge
81 Ole Svendsen 131 2 Flekkefjord Norge
82 Ole A. Tiørswog 98 17 1/2 Flekkefjord Norge
83 Ole A. Tiørswog 146 17 1/2 Flekkefjord Norge
84 Ole J. Sundt 132 18 Flekkefjord Norge
85 Oluf Lindberg 62 16 Varberg Sverige
86 Peter J. Giese 11 38 1/2 København Danmark
87 Peter P. Juhl 31 9 Flensburg Danmark
88 Peder Gay 22 22 Aalborg Danmark
89 Peder Chr. Pedersen 65 14 1/2 Lister amt Norge
90 Peder Chr. Pedersen 99 14 1/2 Lister amt Norge
91 Peder Chr. Pedersen 133 14 1/2 Lister amt Norge
92 Peder Rafos 113 22 Flekkefjord Norge
93 Rasmus S. Wulff 29 32 København Danmark
94 Roal Sjwertsen 128 5 Egersund Norge
95 Salve Tostensen 7 13 1/2 Lister amt Norge
96 Salve Tostensen 115 13 1/2 Lister amt Norge
97 Salve Tostensen 160 13 1/2 Lister amt Norge
98 Salve Tostensen 160 13 1/2 Lister amt Norge
99 Samuel Olsen 12 40 Farsund Norge
100 Samuel Olsen 77 40 Farsund Norge
101 Sigbiørn Tiørswog 30 64 Flekkefjord Norge
102 Steen Nedrebøe 57 4 Stavanger Norge
103 Sven Hansen 121 7 Kristiansand Norge
104 Sjwert Hansen 141 3 Lister amt Norge
105 Thomas L. Stricker 2 65 Lübeck Tyskland
106 Thore Finchelsen 161 7 Lister amt Norge
107 Tønnes Ewertsen 32 10 1/2 Flekkefjord Norge
108 Tønnes Ewertsen 97 10 1/2 Flekkefjord Norge
109 Tønnes Ewertsen 116 10 1/2 Flekkefjord Norge
110 Tønnes Sunde 41 18 Flekkefjord Norge
111 Tønnes Sunde 67 18 Flekkefjord Norge
112 Tønnes Sunde 136 30 Flekkefjord Norge
113 Wolbert J. Relmann 96 28 Papenburg Tyskland
114 Wymke Jans Campy 92 25 1/2 Gronningen Nederland

* Nåtidens land.