Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1801
Retning: Ut
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Ahrend Lorenzen 24 39 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Genoa Italia
2 Asmus Jessen 47 110 1/2 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
3 Andreas Bokomof 34 Russland Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
4 Cusin Olexe Russland Russland Vardø Norge bortgaaet uden anmeldelse
5 Andreas Andreassen Russland Russland Vardø Norge bortgaaet uden anmeldelse
6 Danilion Omilianoff Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
7 Fedor Rochjev 25 Russland Russland Vardø Norge Russland Russland
8 Fedor Makiloff 28 Russland Russland Russland Russland Russland Russland
9 Fedor Stakkoff 36 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
10 Hinrich Brenne 36 23 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
11 Hinrich Thomsen 45 21 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
12 Hans Asmussen 48 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
13 Johannes Wingaard 1 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
14 Johannes Wingaard 38 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
15 Ilistrad 15 Russland Russland Vardø Norge Vestfinnmark Norge
16 Johan Lind 33 8 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
17 John Fagervigen 35 11 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
18 Johan D: Kordt 43 24 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
19 Jesper Petersen 46 24 1/2 Aabenraa Danmark København Danmark København Danmark
20 Jacob Iwanoff Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
21 Iwan Koskin Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
22 Jan Makilof 41 Russland Russland Russland Russland Russland Russland
23 Knud Ellingsen 19 13 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
24 Michael Bangsund 6 1 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
25 Maxim Sillderoff 16 Russland Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
26 Michael Moe 37 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
27 Ole Poulsen Ovnet 27 10 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
28 Ole Sandberg 31 15 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
29 Olexe Bakomoff Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
30 Peder Arnsen 9 4 1/2 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
31 Prokopke Sepetoff Russland Russland Russland Russland Anmeldelsessted vides ikke
32 Søren Heggelund 8 1 1/2 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
33 Steen Parelie 11 2 1/2 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
34 Sivert Hansen 29 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
35 Sirken 30 7 Russland Russland Russland Russland Nordland Norge
36 Stephen Woronie Russland Russland Russland Russland bortgaet uden anmeldelse
37 Wilhelm Fridrichsen 26 7 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Vardø Norge
38 Wasilie Zeminaroff Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
39 Peder Arnsen 10 4 1/2 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge

* Nåtidens land.