Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1802
Retning: Inn
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Audekim Petrow 19 8 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
2 Andrea Machiloff 20 8 Kem Russland Kem Russland Russland Russland
3 Andrea Elisaroff 23 7 Sumsky Posad Russland Sumsky Posad Russland bortgaaet uden anmeldelse
4 Anty Andre 27 7 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
5 Andr: Bakkamoff 32 20 1/2 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
6 Audek: Waskin 34 14 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
7 A: G: Borin 40 Tromsø Norge Tromsø Norge Tromsø Norge
8 Christoph Aanby 39 Hammerfest Norge Tromsø Norge Tromsø Norge
9 Demetri Popoff 3 16 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
10 Demetri Thomas 33 7 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
11 Elias Kassikoff 31 34 1/2 Sumsky Posad Russland Sumsky Posad Russland bortgaaet uden anmeldelse
12 Feddor Potikof 29 7 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
13 Henr: Thomsen 10 21 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
14 Herm: Strubel 38 105 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
15 Ivan Korvakof/Ivan Norasulof 2 4 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
16 Joh: D: Kordt 5 24 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
17 Jong V: Knudsen 8 74 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
18 Joh: Wingaard 14 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
19 Jesp: Petersen 17 27 Finnmark Norge Aabenraa Danmark København Danmark
20 Ivan Burmakin 21 7 Arkhangelsk Russland Arkhangelsk Russland bortgaaet uden anmeldelse
21 Ivan Gubanoff 22 8 Kem Russland Kem Russland Russland Russland
22 Ivan Forgin 25 6 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
23 Istrad 28 14 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
24 Juger Dudin 30 14 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
25 Jerasm Kambelin 35 21 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
26 Knud Ellingsen 6 13 Hammerfest Norge Bergen Norge Bergen Norge
27 Lars Hansen 36 37 Flensburg Danmark Flensburg Danmark København Danmark
28 Ole Gulbrandsen 7 Senja Norge Senja Norge Nordland Norge
29 Ole Ord: Sandberg 12 15 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
30 Ole Brenne 13 7 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
31 Ole M: Saltvigen 16 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
32 Olexe Grustarof 18 7 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
33 Ole Dahl 26 15 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
34 Ole H: Hansen Kjelvik Norge Kjelvik Norge Nordland Norge
35 Peter Sivertsen 15 12 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
36 Peter Liakoff 16 Onega Russland Russland Russland Russland Russland
37 Sivert Hansen 1 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
38 T. P. Spirin 4 2 1/2 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
39 Wilh: Baakman 9 21 1/2 Sønderborg Danmark Trondheim Norge Trondheim Norge
40 Vasili Jerasimof 11 Russland Russland Kola Russland bortgaaet uden anmeldelse
41 Jurgen Groodt 24 71 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia

* Nåtidens land.