Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1798
Retning: Inn
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Asmus Jessen 13 39 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Genoa Italia
2 Audakin Waskin 18 Russland Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
3 Anders Hansen 21 33 Odense Danmark Bergen Norge Bergen Norge
4 Daniel Voigt 14 84 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
5 Hans Hagen 12 14 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
6 Henrich Rasch 26 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
7 John Guldbrandsen 5 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
8 Iwan Rasimoff 9 Russland Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
9 Jep N. Holm 11 55 København Danmark København Danmark Livorno Italia
10 Jeppe N. Schmidt 20 28 1/2 Trondheim Norge Bergen Norge Kristiansund Norge
11 Iwan Leronkoff 24 Russland Russland Russland Russland Gaaet uden anmeldelse
12 Jon Sventsen Konning Trondheim Norge Hammerfest Norge Trondheim Norge
13 Lorenz Mathiesen 8 53 København Danmark Vardø Norge Bergen Norge
14 Lars Jansen 23 46 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
15 Mons S: Brandt 7 42 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Livorno Italia
16 Niels Levanger 17 23 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
17 Nicolai Petersen 4 71 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
18 Ole Molbach 6 12 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Indkom formedelst Søeskade
19 Ole Poulsen 10 10 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
20 Prokopie Sepetoff 16 Russland Russland Russland Russland Gaaet uden anmeldelse
21 Sivert Hansen 2 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
22 Stephan Chrissanoff 25 Russland Russland Russland Russland Nordland Norge
23 Thore Sandberg 3 15 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
24 Wasilie Copoff 22 Russland Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
25 Jochum Jacobsen 15 12 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
26 Johan Meierdierck 19 53 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Livorno Italia

* Nåtidens land.