Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1802
Retning: Ut
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Audekim Petrow 8 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
2 Andrea Machiloff 18 8 Kem Russland Kem Russland Russland Russland
3 Andrea Elisaroff 7 Sumsky Posad Russland Sumsky Posad Russland bortgaaet uden anmeldelse
4 Anty Andre 7 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
5 Andr: Bakkamoff 3 20 1/2 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
6 Audek: Waskin 14 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
7 A: G: Borin 52 Tromsø Norge Tromsø Norge Tromsø Norge
8 Christoph Aanby 40 Hammerfest Norge Tromsø Norge Tromsø Norge
9 Demetri Popoff 16 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
10 Demetri Thomas 7 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
11 Elias Kassikoff 34 1/2 Sumsky Posad Russland Sumsky Posad Russland bortgaaet uden anmeldelse
12 Feddor Potikof 7 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
13 Henr: Thomsen 34 21 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
14 Herm: Strubel 48 105 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
15 Ivan Korvakof/Ivan Norasulof 4 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
16 Joh: D: Kordt 32 24 Bergen Norge Bergen Norge Bergen Norge
17 Jong V: Knudsen 46 74 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
18 Joh: Wingaard 42 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
19 Jesp: Petersen 41 27 Finnmark Norge Aabenraa Danmark København Danmark
20 Ivan Burmakin 7 Arkhangelsk Russland Arkhangelsk Russland bortgaaet uden anmeldelse
21 Ivan Gubanoff 24 8 Kem Russland Kem Russland Russland Russland
22 Ivan Forgin 6 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
23 Istrad 14 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
24 Juger Dudin 14 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
25 Jerasm Kambelin 21 Kem Russland Kem Russland bortgaaet uden anmeldelse
26 Knud Ellingsen 14 13 Hammerfest Norge Bergen Norge Bergen Norge
27 Lars Hansen 49 37 Flensburg Danmark Flensburg Danmark København Danmark
28 Ole Gulbrandsen 12 Senja Norge Senja Norge Nordland Norge
29 Ole Ord: Sandberg 16 15 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
30 Ole Brenne 15 7 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
31 Ole M: Saltvigen 17 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
32 Olexe Grustarof 7 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
33 Ole Dahl 37 15 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
34 Ole H: Hansen 2 Kjelvik Norge Kjelvik Norge Nordland Norge
35 Peter Sivertsen 28 12 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
36 Peter Liakoff 45 16 Onega Russland Russland Russland Russland Russland
37 Sivert Hansen 3 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
38 T. P. Spirin 2 1/2 Russland Russland Russland Russland bortgaaet uden anmeldelse
39 Wilh: Baakman 6 21 1/2 Sønderborg Danmark Trondheim Norge Trondheim Norge
40 Vasili Jerasimof 11 Russland Russland Kola Russland bortgaaet uden anmeldelse
41 Jurgen Groodt 47 71 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia

* Nåtidens land.