Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1807
Retning: Ut
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 And: Rask 3 3 Calsøen Nordland Norge Calsøen med Slagbaaden selv tilhørende
2 And: Sand 22 Jagt 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge med Jagten Vogelsang tilhørende
3 And: Graae 10 Brigg 49 Hammerfest Norge København Danmark Trondheim Norge førende Brikken og selv tilhørende
4 Anthon Rasmoe 33 Lodje 800 Kem Russland Russland Russland Russland Russland med Lodjen selv tilhørende
5 Andreas Aakonikoff 33 Lodje 1500 Onega Russland Russland Russland Russland Russland med Lodien selv tilhørende
6 Andreas Bacomoff 39 Lodje 1200 Kem Russland Russland Russland Russland Russland med Lodien selv tilhørende
7 Christen Jacobsen 24 Jagt 17 1/2 Flensburg Danmark Flensburg Danmark København Danmark med Jagten Steur i Flensborg tilhørende
8 Carl Hansen Grande 13 Jagt 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge førende Jagten tilhørende Vogelsang
9 Daniel Hof Komoff 12 2000 Kem Russland Russland Russland Russland Russland selv tilhørende Lodjen
10 Elias Pacoff 34 Lodje 2000 Russland Russland Russland Russland Russland Russland
11 Fridrich E. Oldrichsen 15 Jagt 13 Hammerfest Norge Bergen Norge Bergen Norge førende M: Bucks tilhørende Jagt
12 Fæder Petroff 8 Lodje 1200 Kem Russland Russland Russland Russland Russland
13 Gergari 42 Lodje 1000 Kem Russland Russland Russland Russland Russland
14 Gregori Kilibikoff 37 Lodje 2000 Kem Russland Russland Russland Russland Russland
15 Hagen Thomassen 2 3 Tromsø Norge Nordland Norge Nordland Norge med Slagbaaden
16 Hans Parhøy 16 Galliase 27 Flensburg Danmark Flensburg Danmark København Danmark førende Stur, i Flensburg tilhørende (…)
17 Jens Giedøe 4 19 Kristiansund Norge Norge Norge Kristiansund Norge Førende Sluppen
18 Iven Bindal 5 Jagt 8 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
19 Jacob Jacobsen 19 Brigg 61 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia førende Brigken for Vogelsang i Tronh.
20 Ivanoff Agabiloff 17 Lodje 2000 Russland Russland Russland Russland Russland Russland Med Lodien Selv tilhørende
21 Johannes Wingaard 25 Jagt 18 Hammerfest Norge Trondheim Norge Trondheim Norge førende Christ: Bucks Jagt
22 Jesper Pettersen 26 Brigg 27 1/2 Hammerfest Norge København Danmark København Danmark førende J: Buch tilhørende Brik
23 Jan Petroff 18 Lodje 1000 Kem Russland Russland Russland Russland Russland med sin Lodie
24 Ivan Mechaloff 23 Lodje 2000 Onega Russland Russland Russland Russland Russland
25 Jegaard 36 Lodjen 3000 Kem Russland Russland Russland Russland Russland
26 Jagaar Bacomoff 31 Lodje 2200 Kem Russland Russland Russland Russland Russland med sin Lodie
27 Mecal Jansen 9 Lodje eller båt 150 Kem Russland Russland Russland Russland Russland
28 Mechal Karkin 41 1200 Onega Russland Russland Russland Russland Russland
29 Mechal Bacoff 32 Lodje 1200 Onega Russland Russland Russland Russland Russland
30 Ole And. Sand. 7 Jagt 15 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge med Vogelsangs Jagt
31 Peter Sørensen 21 Skonnert 13 1/2 Hammerfest Norge Trondheim Norge Trondheim Norge med Skonnerten C: Buch tilhørende
32 Petter J. Graae 21 Jagt 15 1/2 Hammerfest Norge Trondheim Norge Trondheim Norge med Jagten C: Buch tilhørende
33 Peter Sarkin 40 Lodje 1600 Onega Russland Russland Russland Russland Russland
34 Procobi Sebiloff 35 Lodje 4000 Kem Russland Russland Russland Russland Russland med sin Lodie
35 Simon Bøysen 29 Brigg 39 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia førende Sturs Brik
36 Wasseli Kolakoff 6 Lodje 1000 Brashamn Norge Vardø Norge Russland Russland med sin Lodie
37 Wasselie Simon 11 Lodje 1000 Kem Russland Russland Russland Russland Russland
38 Waromin 43 Lodje 1400 Kem Russland Russland Russland Russland Russland
39 Jens Pettersen 28 Brigg 27 1/2 Hammerfest Norge København Danmark København Danmark førende J: Buch tilhørende Brik
40 Carl Hansen Grande 14 Jagt 18 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge førende JAgten tilhørende Vogelsang

* Nåtidens land.