Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Liverpool

Nr. Skipper Fartøy
1 Alexander Campbell Jndustria
2 Anders Giessing
3 Aslach Pedersen Fortuna
4 Christen Blom
5 Christen Blom Jacobus
6 Edvard Peacok
7 Friderich Falchenberg
8 Friderich Falckenberg Gammel Norge
9 Hans Andersen Bie Ebenetzer
10 Jacob Fuglesang Sara & Bernhardus
11 Jacob Nissen Aall
12 JOhan J: Segebart
13 John Coiven John
14 John Svamson
15 Josepth Dodgion
16 Jver Elligers Industria
17 Lyder Holm Odin
18 Mads Lund Nissen Emanuel
19 Ole Christian Bache Mathea
20 Ole Paus Haabets Anker
21 Peter Roe Dorthe Margrete
22 Petter Roe
23 Rasmus Holders Haabet
24 Salve Hæssnæss Elisabeth
25 Salve Olsen Hesnæs
26 Søren Jacobsen Prosperite
27 Thomas Edmeston