Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Liverpool

Nr. Skipper Fartøy
1 Alexander Campbell Jndustria
2 Anders Giessing
3 Anders Hansen Patientia
4 Anders Høeg Ravness
5 Aslach Pedersen Fortuna
6 Christen Blom
7 Christen Blom Jacobus
8 Cornelius Erichsen
9 Edvard Peacok
10 Friderich Falchenberg
11 Friderich Falckenberg Gammel Norge
12 Hans Andersen Bie Ebenetzer
13 Hans Capperholt Emanuel
14 Hans Kopperholt Emanuel
15 Jacob Fuglesang Sara & Bernhardus
16 Jacob Nissen Aall
17 Jacob Raben Grev Hanibal
18 Jans Gross Confidentia
19 Jess Schoug
20 JOhan J: Segebart
21 John Coiven John
22 John Svamson
23 Josepth Dodgion
24 Jver Elligers Industria
25 Lyder Holm Odin
26 Mads Lund Nissen Emanuel
27 Morten Michelsen Pette & Johanne
28 Niels Brodahl Cron Pr. Lovisse
29 Niels Willumsen Fortuna
30 Ole Christian Bache Mathea
31 Ole Paus Haabets Anker
32 Peder Henrichsen Green Con Pr. Lovise
33 Peter Roe Dorthe Margrete
34 Petter Roe
35 Rasmus Holders Haabet
36 Salve Hæssnæss Elisabeth
37 Salve Olsen Hesnæs
38 Søren Jacobsen Prosperite
39 Thomas Edmeston
40 Thomas Karberg Concordia
41 Thomes Karberg Concordia