Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varelister for Bergen

Nr. Nåtidens land Sted År Retning Handel AVL SL Kilder Notat
1 Norge Bergen 1686 Inn Samlet 294 Originalkilde
2 Norge Bergen 1686 Ut Samlet 226 Originalkilde
3 Norge Bergen 1724 Inn Samlet 551 Originalkilde
4 Norge Bergen 1724 Ut Samlet 246 Originalkilde
5 Norge Bergen 1732 Inn Samlet 447 Originalkilde
6 Norge Bergen 1732 Ut Samlet 95 Originalkilde
7 Norge Bergen 1734 Inn Samlet 404 Originalkilde
8 Norge Bergen 1734 Ut Samlet 60 Originalkilde
9 Norge Bergen 1749 Inn Samlet 964 Originalkilde
10 Norge Bergen 1749 Ut Samlet 103 Originalkilden
11 Norge Bergen 1756 Inn Samlet 893 Originalkilde
12 Norge Bergen 1756 Ut Samlet 114 Originalkilde
13 Norge Bergen 1774 Ut Samlet 119 Originalkilde
14 Norge Bergen 1786 Inn Innenriks 286 Originalkilde
15 Norge Bergen 1786 Inn Utenriks 382 Originalkilde totalverdi på reeksport av varer i op(…)
16 Norge Bergen 1786 Ut Innenriks 141 Originalkilde
17 Norge Bergen 1786 Ut Utenriks 42 Originalkilde
18 Norge Bergen 1788 Inn Innenriks 308 Originalkilde
19 Norge Bergen 1788 Inn Utenriks 421 Originalkilde totalverdi på reeksport av varer i op(…)
20 Norge Bergen 1788 Ut Innenriks 162 Originalkilde
21 Norge Bergen 1788 Ut Utenriks 41 Originalkilde
22 Norge Bergen 1790 Inn Innenriks 250 Originalkilde
23 Norge Bergen 1790 Inn Utenriks 406 Originalkilde totalverdi på reeksport av varer i op(…)
24 Norge Bergen 1790 Ut Innenriks 134 Originalkilde
25 Norge Bergen 1790 Ut Utenriks 39 Originalkilde
26 Norge Bergen 1792 Inn Innenriks 291 Originalkilde
27 Norge Bergen 1792 Inn Utenriks 371 Originalkilde Totaltverdi på reeksport av varer i o(…)
28 Norge Bergen 1792 Ut Innenriks 116 Originalkilde
29 Norge Bergen 1792 Ut Utenriks 40 Originalkilde
30 Norge Bergen 1794 Inn Innenriks 333 Originalkilde
31 Norge Bergen 1794 Inn Utenriks 487 Originalkilde totalverdi av reekspoert av opplagsva(…)
32 Norge Bergen 1794 Ut Innenriks 133 Originalkilde
33 Norge Bergen 1794 Ut Utenriks 60 Originalkilde