Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Valgte varer

Nr. Tollsted År Retning Handel Spesifisering Vare Enhet Notat
1 Bergen 1749 Inn Samlet Blauholt pund
2 Bergen 1756 Inn Samlet Blauholt pund
3 Bergen 1756 Inn Samlet Blauholt pund
4 Bergen 1788 Inn Utenriks Blauholt pund
5 Bergen 1790 Inn Utenriks Blauholt pund
6 Bergen 1794 Ut Innenriks Blauholt pund
7 Christiania 1756 Inn Samlet Bære gruus pund
8 Christiania 1762 Inn Samlet Blekgult pund
9 Christiania 1786 Inn Samlet Grov-grøn alen
10 Christiania 1790 Inn Samlet Grov-grøn alen
11 Christiania 1792 Inn Samlet Grov-grøn alen
12 Drammen 1790 Inn Utenriks Krongul pund
13 Fremmede 1835 Ut Utenriks Cromfarve pund
14 Holmestrand 1762 Inn Samlet Blauholt
15 Kragerø 1756 Inn Samlet Silkevitt
16 Langesund 1733 Inn Samlet Blekgult pund
17 Norge 1835 Ut Utenriks Cromfarve pund
18 Stavanger 1754 Inn Samlet Blekgult pund
19 Stavanger 1794 Inn Samlet Blauholt pund
20 Trondheim 1686 Inn Samlet Oker og refst dusin
21 Trondheim 1686 Ut Samlet Oker og refst stykk

Denne siden viser en kortfattet oversikt over de valgte varene.

Klikk på radnummeret for å se kilden til raden.

Klikk på tollstedet for å se en utdypning for varene og stedet, eller på årstallet for å se varene og året.