Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Bernt Mølmans dødsbo

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1761 1 7 11 2 7 11 2 7 11 2
2 Trondheim 1762 2 32 17 15 29 9 5 1/2 62 7 4 1/2 38 0 0 24 6 15 1/4
3 Trondheim 1763 3 24 6 15 1/4 24 6 15 1/4 24 3 0 [Utført og beholdning stemmer ikke me(…)

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.