Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Carsten Schiødts dødsbo

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1772 1 150 0 11 14 14 15 7/10 150 0 11 14 14 15 7/10 147 15 11 14 14 15 2 5 0 0 0 7/10
2 Trondheim 1773 2 2 5 0 0 0 7/10
3 2 5 0 0 0 0 7/10 2 5 0 0 0 7/10 0 0 7/10 [ikke samsvar i verdier]
3 Trondheim 1774 4 0 0 7/10 0 0 7/10 0 0 7/10

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.