Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varelister for Drammen

Nr. Nåtidens land Sted År Retning Handel AVL SL Kilder Notat
1 Norge Drammen 1686 Inn Samlet 417 Originalkilde
2 Norge Drammen 1686 Ut Samlet 102 Originalkilde I dene listen brukes enheten tr som m(…)
3 Norge Drammen 1731 Inn Samlet 168 Originalkilde
4 Norge Drammen 1731 Ut Samlet 117 Originalkilde
5 Norge Drammen 1733 Inn Samlet 448 Originalkilde
6 Norge Drammen 1733 Ut Samlet 215 Originalkilde
7 Norge Drammen 1754 Inn Samlet 812 Originalkilde
8 Norge Drammen 1754 Ut Samlet 381 Originalkilde
9 Norge Drammen 1756 Inn Samlet 514 Originalkilde
10 Norge Drammen 1756 Ut Innenriks 249 Originalkilde
11 Norge Drammen 1756 Ut Samlet 96 Originalkilde
12 Norge Drammen 1762 Inn Samlet 529 Originalkilde
13 Norge Drammen 1762 Ut Samlet 298 Originalkilde ( 1 2 )
14 Norge Drammen 1774 Inn Innenriks 359 Originalkilde endel usikre benevninger
15 Norge Drammen 1774 Inn Utenriks 281 Originalkilde
16 Norge Drammen 1774 Ut Innenriks 169 Originalkilde
17 Norge Drammen 1774 Ut Utenriks 42 Originalkilde "Landets egne varer"
18 Norge Drammen 1774 Ut Samlet 91 Originalkilde
19 Norge Drammen 1786 Inn Innenriks 417 Originalkilde
20 Norge Drammen 1786 Inn Utenriks 266 Originalkilde
21 Norge Drammen 1786 Ut Utenriks 70 Originalkilde
22 Norge Drammen 1786 Ut Samlet 422 Originalkilde
23 Norge Drammen 1788 Inn Innenriks 365 Originalkilde
24 Norge Drammen 1788 Inn Utenriks 252 Ja Originalkilde
25 Norge Drammen 1788 Ut Utenriks 86 Originalkilde
26 Norge Drammen 1788 Ut Samlet 261 Originalkilde
27 Norge Drammen 1790 Inn Innenriks 397 Originalkilde
28 Norge Drammen 1790 Inn Utenriks Originalkilde
29 Norge Drammen 1790 Ut Utenriks 83 Originalkilde
30 Norge Drammen 1790 Ut Samlet 293 Originalkilde
31 Norge Drammen 1792 Ut Samlet 74 Originalkilde
32 Norge Drammen 1794 Inn Innenriks 463 Originalkilde
33 Norge Drammen 1794 Inn Utenriks 346 Originalkilde
34 Norge Drammen 1794 Ut Utenriks 76 Ja Originalkilde
35 Norge Drammen 1794 Ut Samlet 310 Originalkilde